The shareholders

A rundown of our major shareholders

About our shareholders

We have more than 120,000 shareholders. One shareholders’ holdings exceed 10 percent, Industrivärden. International shareholdings have since 2008 increased from 30 percent to 46 percent at the beginning of this year.

The major Swedish shareholders March 31, 2023

Number of shares Percentage of votes
Industrivärden 221 200 000 11.4
The Oktogonen Foundation 159 225 141 8.2
Lundberg-gruppen 87 335 000 4.5
Handelsbanken Funds 50 990 079 2.6
Swedbank Robur 26 409 727 1.4
Nordea Funds 26 371 207 1.4
SEB Funds 23 266 035 1,2
Folksam 15 921 304 0,8
Avanza Fonder 13 944 491 0.7
Livförsäkringsbolaget Skandia 13 401 136 0,7
Länsförsäkringar Fondförvaltning 13 100 838 0.7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse,T. Browaldhs stiftelse 13 000 000 0.7
Avanza Pension 12 126 572 0.6
SPP Funds 12 540 546 0.6
Afa Försäkring 12 304 862 0.6