1. Karriär inom koncernen Handelsbanken
Colleague is holding a meeting Colleague is talking to his working group

Karriär

Banken erbjuder många utvecklingsmöjligheter. Här finns information om hur det är att arbeta i Handelsbanken.

Decentraliserat arbetssätt
och tilltro och respekt för individen

en kvinna och en man som träffas vid en laptop

Vårt decentraliserade arbetssätt med tilltro och respekt för individen genomsyrar hela vår företagskultur. Det gäller oavsett var i världen Handelsbanken bedriver sin verksamhet eller öppnar nya bankkontor. Våra medarbetare ges stort ansvar och stora befogenheter att ta beslut i alla typer av frågor som rör kunden. Detta arbetssätt skapar delaktighet och ger varje medarbetare möjlighet att påverka bankens verksamhet. 

I Handelsbanken är alla viktiga. Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar och ska vara en självklar del av det dagliga arbetet. Våra skilda bakgrunder och erfarenheter gör att vi alla kan bidra till verksamheten med olika perspektiv.  

the globe

Internationell verksamhet

Vi har rikstäckande kontorsnät i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Dessutom har vi kontor på många andra platser i världen. 

Employees all over the world

Drygt 12 000 medarbetare

På Handelsbanken är vi drygt 12 000 medarbetare i många av världens ledande ekonomier. Fler än 40 procent är anställda utanför Sverige. Under 2018 var 39 procent av alla chefer kvinnor. 

Kreditrating i topp

Handelsbanken är en av världens starkaste banker med mycket goda kreditbedömningar från ledande oberoende ratinginstitut. 

Gemensamma värderingar och en stark företagskultur

Våra gemensamma värderingar och starka företagskultur har en avgörande betydelse för vår framgång. Vårt sätt att bygga och driva Handelsbanken grundar sig på fler olika faktorer, dessa är: 

  • fokus på relationer
  • att vara affärsdriven
  • att vilja ta stort eget ansvar
  • tilltro och respekt för individen
  • att tillsammans skapa en positiv arbetsmiljö
  • jämställdhet och en inkluderande kultur.

Utvecklingsmöjligheter

Two men in a meeting

Handelsbanken är en av Sveriges största banker. Vi växer internationellt genom att etablera vår affärsmodell på utvalda marknader. Oavsett om du är i början av ditt yrkesliv eller om du är redo för att ta nästa steg, så kan vi erbjuda dig möjlighet att utvecklas inom olika yrkesroller, inom olika delar av banken eller i de olika länder där banken är verksam. 

Banken har rikstäckande kontorsnät i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Vi har även bankkontor och representantkontor runtom i världen. Alla kontor stöds av landsorganisationer och regionala huvudkontor, centrala affärsområden och koncerngemensamma centrala funktioner. 

Hitta lediga jobb på LinkedinÖppnas i nytt fönster

Mer innehåll finns på engelska

tre människor

Vill veta mer om hur det är att arbeta på Handelsbanken, vad det finns för utvecklingsmöjligheter eller träffa några medarbetare digitalt? Då kan du följa länken till våra engelskspråkiga sidor.