Hållbarhets­redovisning 2023

Hållbarhetsredovisningen beskriver hur vi på Handelsbanken arbetade med hållbarhetsfrågor under 2023
Handelsbanken huvudkontor

Att trygga en hållbar ekonomi i generationer

Handelsbanken.se

Att som bank arbeta med hållbarhetsfrågor handlar dels om att hantera risker - ett hantverk som Handelsbanken är erkänt bra på - men också om att ta vara på de möjligheter som finns i att hjälpa våra kunder genom att finansiera och investera i det samhälle vi vill ha.

Michael Green, VD och koncernchef Handelsbanken:

Hållbarhet är egentligen inget nytt för Handelsbanken, det är att bedriva en ansvarsfull och långsiktig verksamhet som vi har gjort i decennier. Som att inte låna ut mer till våra kunder än vad deras återbetalningsförmåga kan bära även i tuffare tider, att vara vaksamma mot alla former av penningtvätt och korruption, att som arbetsgivare värna om hälsa, jämställdhet och mångfald och stödja och accelerera kunders hållbara omställning

Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef Handelsbanken:.

Handelsbankens strategi är att se hållbarhetsfrågorna som en helt naturlig del av verksamheten som alla arbetar med, oavsett om man utvecklar våra digitala mötesplatser, produkter eller tjänster, ger rådgivning till våra kunder eller bedömer och hanterar risker. 

Men inom hållbarhetsområdet ryms även nya perspektiv för hela banksektorn. Som att vi förväntas bedriva ett aktivt klimatarbete, det vill säga att arbeta för att minska både våra egna och våra kunders utsläpp av växthusgaser. Vi behöver också bli alltmer transparenta i såväl kundinformation som i rapportering om vilka miljö- och klimatrisker vi har i vår verksamhet i linje med befintliga och kommande hållbarhetsregelverk.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete:

Års- och Hållbarhetsredovisningen 2023 (pdf 4,3 MB) Öppnas i nytt fönster

Climate change progress report 2023 (pdf 12,0 MB) Öppnas i nytt fönster

Principles for Responsible Banking Self-Assessment 2023 (pdf) Öppnas i nytt fönster


Vad gjorde vi under 2023?

Handelsbanken har under 2023 lanserat en koncerngemensam övergripande klimatomställningsplan med stort fokus på vår kärnaffär, som fastigheter och bolån. Banken har ett brett produkt- och tjänsteerbjudande med energieffektivisering av fastigheter som tema, till exempel klimat- och energilån för både privat och företagskunder, gröna bolån, tredjepartssamarbeten kring energirådgivning, solcellserbjudande med mera. Under 2023 lanserade Handelsbanken i Sverige en ny digital tjänst, Energikollen, som guidar och hjälper bolånekunder att hitta rätt typ av energieffektiviserande åtgärder anpassade efter sin bostads förutsättningar.

Handelsbanken anslöt sig till SBTi 2021. Det innebär att vi har förbundit oss till att sätta mål om utsläppsminskningar via de metoder som SBTi tillhandahåller. För att säkerställa att vårt klimatmål är i linje med vetenskaplig forskning har vi under 2023 sökt validering från SBTi vi förväntar oss att de blir validerade i början av 2024.

Affärsvolymerna kopplade till bankens hållbarhetsarbete fortsatte att växa. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade volymen gröna lån med 37 procent till 87,2 mdkr (63,7), varav gröna bolån ökade med 10 procent till 35 mdkr (31,8). Därutöver uppgick de hållbarhetslänkade utlåningsfaciliteterna till 105,4 mdkr (59,0). 

Vi är övertygade att det inte finns någon motsättning mellan avkastning och att bidra till en hållbar värld. Tvärtom. Hållbara investeringar idag är en förutsättning för god avkastning i framtiden. EU:s Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) innebär att kapitalförvaltare måste vara transparenta med hur deras fonder klassificeras utifrån SFDR. Vid utgången av året redovisades 14 av koncernens fonder, motsvarande 20 procent av förvaltat kapital, i artikel 9 fonder, det vill säga fonder som har hållbara investeringar som mål. 90 fonder, motsvarande 79 procent av förvaltat fondvolym, redovisades i artikel 8, det vill säga fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar. 

Handelsbanken behöll sin höga hållbarhetsrating av AAA från MSCI ESG Ratings.  Därmed har Handelsbanken högsta möjliga hållbarhetsbetyg. Under första kvartalet 2024 meddelades att Handelsbanken är rankad som nummer 82 och ett av endast tre svenska företag som ingår bland de 100 mest hållbara företagen i världen på Global 100-listan av Corporate Knights.


Globala målen

Globala målen för hållbar utveckling är ett tydligt riktmärke i vårt hållbarhetsarbete på Handelsbanken. Vårt främsta bidrag till målen sker indirekt, genom våra finansiella tjänster och produkter. Även inom kapital- och pensionsförvaltningen finns tydliga kopplingar mellan våra produkter och flera av hållbarhetsmålen.

Logotyper

Initiativ vi stödjer

2019 var vi på Handelsbanken en av de 130 banker som ställde sig bakom PRB, det vill säga FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Vi fortsätter även arbeta med andra internationella initiativ som till exempel Globala målen i Agenda 2030, FN:s Global Compact och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI.

Läs också

Handelsbanken kontor

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete omfattar all verksamhet på samtliga marknader.

Hållbarhet