1. Hållbarhet
  2. /
  3. Hållbarhetsredovisning

Hållbarhets­redovisning 2019

Hållbarhetsredovisningen beskriver hur vi på Handelsbanken arbetade med hållbarhetsfrågor under 2019.

Blicka framåt och se möjligheterna

Carina och Camilla står och diskuterar Hållbarhetsrapporten

Carina Åkerström, VD Handelsbanken:

- Att vi har en långsiktig syn i alla våra relationer betyder till exempel att vi kan hålla stadig kurs oavsett hur konjunkturen eller världen runt omkring oss ser ut. Det ger oss en stabil grund att bygga vårt hållbarhetsarbete på.

Camilla Johansson, tf hållbarhetschef Handelsbanken:

- Begreppet hållbarhet är ju väldigt brett, även om stort fokus är på miljö och klimat. Bland de stora utmaningarna vid sidan av klimatet, finns allt från mänskliga rättigheter och bolagsstyrning till vikten av att motverka korruption och penningtvätt. Det gör att vi, precis som övriga näringslivet, måste se på hållbarhet ur flera perspektiv.

Läs hela Carinas och Camillas samtal i hållbarhetsredovisningen.


Vad gjorde vi under 2019?

Under 2019 har vi ökat hållbarhetskraven ytterligare på hur våra fonder investerar. Vi har också gjort det möjligt för den som bor i ett miljöcertifierat hus att få ett grönt bolån hos oss. Våra företagskunder har utsett oss till Sveriges hållbaraste varumärke bland bankerna och vi är den enda nordiska bank som platsar i den prestigefyllda SAM Sustainability Yearbook för hållbara företag. Det är ett par exempel på saker som vi är extra stolta över att ha genomfört under året som gått. Förväntningarna från kunderna och ambitionen hos medarbetarna fortsätter att öka – och 2020 satsar vi på att bli ännu bättre.

Motverka korruption och penningtvätt

Vi intensifierade arbetet med att förebygga finansiell kriminalitet under 2019. För att ytterligare förstärka vårt arbete inom området kommer vi att göra fortsatta investeringar i såväl kompetens som ny teknik.

Ökade hållbarhetskrav för fonder

Med över 600 miljarder kronor i förvaltad fondvolym har vi ett stort ansvar, det tar vi på allvar. Under 2019 har vi ökat kraven på hållbarhet bland våra fonder. Det innebär att vi väljer bort branscher vars produkter och tjänster påverkar vårt klimat och vår omvärld negativt. Istället lägger vi resurser på hitta bolag som bidrar till att nå klimatmålen.

Gröna bolån

I slutet av 2019 lanserade vi Gröna bolån till privatkunder. Vid årsskiftet hade gröna bolån på sammanlagt 604 miljoner kronor beviljats. Vi hoppas kunna öka intresset för energieffektiva eller miljöcertifierade bostäder och underlätta för våra kunder att göra hållbara val.

Logotyper

Globala målen

Globala målen för hållbar utveckling är ett tydligt riktmärke i vårt hållbarhetsarbete på Handelsbanken. Vårt främsta bidrag till målen sker indirekt, genom våra finansiella tjänster och produkter. Även inom kapital- och pensionsförvaltningen finns tydliga kopplingar mellan våra produkter och flera av hållbarhetsmålen.

Initiativ vi stödjer

Under hösten var vi på Handelsbanken en av de 130 banker som ställde sig bakom PRB, det vill säga FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Vi fortsätter även arbeta med andra internationella initiativ som till exempel Globala målen i Agenda 2030, FN:s Global Compact och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI.

Handelsbanken kontor

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete omfattar all verksamhet på samtliga marknader.

Hållbarhet