1. Hållbarhet
  2. /
  3. Årets mest hållbara bank – för andra året i rad

Årets mest hållbara bank – för andra året i rad

Handelsbanken är Sveriges mest hållbara börsbolag i kategorin bank och finans.
Kollegor promenenerar utomhus i vackert väder


En personlig bank som jobbar nära kunderna

Handelsbanken har rankats som Sveriges mest hållbara börsbolag i kategorin bank- och finansbranschen. Det visar rankningen Hållbara bolag 2020 som har gjorts av Dagens industri, Aktuell hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Catharina Belgrage

Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhetschef 

- Att jobba nära kunderna och med en låg riskaptit - alltså två av våra kärnvärden - är en del av förklaringen till att vi för andra året i rad rankas som mest hållbara bank, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef i Handelsbanken.

Rankningen som görs för tredje året omfattar närmare 140 svenska börsbolag inom sex branscher. I årets granskning har fokus legat på bolagens omställnings- och riskhantering.

- Om världen ska klara Parisavtalets mål krävs kapital och investeringar för att stimulera och bidra till en mer klimatneutral ekonomi. Det krävs också att vi har stor medvetenhet kring vad vi finansierar och hur vi kan främja omställningen, säger Catharina. 

De områden där vi har störst möjlighet att påverka är inom just inom finansiering och ansvarsfulla investeringar, och Catharina menar att det första steget är att se till att våra kunder står bakom och har förstått innebörden av Parisavtalet, och vilken roll bolaget och dess bransch har i omställningen. Handelsbanken kan sedan stötta med rådgivning och finansiering i omställningsresan.  

- Vi jobbar strukturerat till exempel med klimatrisken när vi gör kreditbedömningar och i fondernas förvaltning. Men det räcker inte att ha ett hållbart erbjudande om man inte puttar kunderna framåt. Därför är det viktigt att vi utvecklar rådgivningssidan och hjälper till med analys, säger Catharina.

Slutligen att vartefter världen ställer om, kommer det som är grönt i dag bli normaliserat framåt. Vi kommer aldrig att kunna säga att vi är framme eller klara i vårt hållbarhetsarbete, men det är en drivkraft att se att vi kan att påverka utvecklingen.

Fakta om Hållbara bolag 2020

  • Rankningen omfattar i år sex branscher: kapitalvaror, konsumtionsvaror, material, dagligvaror samt banker och investmentbolag. Syftet är att bidra med insikter kring näringslivets hållbarhetsarbete. 
  • Granskningen består av studier och analyser av bolagens kommunikation samt en enkätstudie om bolagens arbete med Globala målen, miljö, klimat, mänskliga rättigheter, antikorruption, medarbetarfrågor och kapitalmarknadspåverkan.
  • Rankingen tas fram i dialog med en rådgivande kommitté med över tio experter och representanter från organisationer som exempelvis FAR, Swesif, SFF, Vinnova och Tillväxtverket. 

Mer information

Mer information om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa mer om här på vår webbplats 

Hållbarhet i Handelsbanken