1. Green Bond Impact Report

Handelsbanken Green Bond Impact Report

För andra gången rapporterar vi vår gröna obligations bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser genom rapporten Green Bond Impact Report.
Tallskog i dagsljus

Vår gröna obligation bidrar till minskade CO2-utsläpp

Under 2019 har Handelsbankens gröna obligation bidragit till mer än 218 000 ton minskade CO2-utsläpp. Detta framgår i vår rapport Green Bond Impact Report som nu publicerats för andra året i rad.

Rapporten i korthet

Projekten som finansierats via Handelsbankens gröna obligation bidrog under 2019 till undvikta och reducerade CO2-utsläpp på totalt 218 388 ton. Det möjliggjordes genom finansiering av projekt och investeringar i exempelvis gröna byggnader, förnybar energi och hållbart skogsbruk.

Även de godkända gröna tillgångarna i Handelsbankens gröna register ökade under 2019. Sedan emissionstillfället sommaren 2018 har volymen ökat från 10 miljarder kronor till 12,1 miljarder kronor. Rapporten täcker in alla projekt som finansierats inom vårt ramverk för gröna obligationer och presenterar dessutom tre kundprojekt inom kategorierna Gröna Byggnader, Hållbart skogsbruk samt Förnybar energi. Den årliga energiproduktionen från finansierade projekt beräknas till 825 GWh.

Rapporten har granskats av Ernst & Young.

Vår gröna obligation

I juni 2018 emitterade vi vår första gröna obligation, en femårig grön senior obligation på 500 miljoner euro. Emissionen möjliggjordes genom det ramverk för gröna obligationer, Green Bond Framework, som vi på Handelsbanken tog fram tidigare samma år. Ramverket fick högsta betyg, Dark Green Shade, av det oberoende institutet Cicero, Centrum för internationell klimatforskning. 

Genom att ge ut gröna obligationer kan vi finansiera investeringar och projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad miljömässig hållbarhet. 

Carl Cederschiöld

Carl Cederschiöld, CFO Handelsbanken: 

- Jag är glad att presentera vår andra Green Bond Impact Report som innehåller de projekt vi har finansierat och deras bidrag till förverkligandet av de Globala målen och Parisavtalet. Men vår ambition är att göra mer. 

Vi strävar efter att emittera fler gröna obligationer under de kommande åren och fortsätter att påskynda övergången till ett hållbart samhälle tillsammans med våra kunder och investerare.

Camilla Johansson Hållbarhetschef

Camilla Johansson, tillförordnad Hållbarhetschef:

- Handelsbanken vill vara en del av lösningen för att skapa ett mer hållbart samhälle. Jag är stolt över att vi, tillsammans med våra kunder och investerare, kan bidra till en hållbar omställning genom att finansiera hållbara projekt och verksamheter.