Fonden Hållbar Energi vinner förstapris

I tävlingen Årets hållbara fondprestation röstades fonden Handelsbanken Hållbar Energi fram som förstapristagare.
Två män som monterar solpaneler på ett fält

Årets hållbara fondprestation 2020

I tävlingen Årets hållbara fondprestation av Länsförsäkringar vann Handelsbankens fond Hållbar Energi vann första pris i kategorin hållbar förvaltningsstrategi. Det var första gången som tävlingen anordnades och den riktar sig till de fondbolag och fonder som Länsförsäkringar erbjuder sina kunder att spara i. 

Fonden nominerades med motiveringen; ”Handelsbanken Hållbar Energi nomineras för att på ett pedagogiskt och enkelt sätt påvisa fondens investeringars klimatnytta och bidrag till FNs globala mål.”

Magdalena Wahlqvist Alveskog

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder, kommenterar vinsten:

– Vi är både glada och stolta och vill rikta ett stort tack till alla som röstade på oss. Vi vill också tacka Länsförsäkringar för ett initiativ som uppmärksammar behovet av företag som erbjuder lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. 

Den här vinsten inspirerar oss att fortsätta arbeta för att både skapa en bra avkastning på kundernas sparkapital och bidra till en hållbar framtid.

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist, förvaltare Handelsbanken Hållbar Energi, förklarar vad som särskiljer fonden:

– Unikt för Handelsbanken Hållbar Energi är att vi bara investerar i företag som utvecklar eller använder teknik och metoder som kan bidra till att begränsa klimatförändringarna. Vi kan visa vårt fokus genom ett unikt sätt att mäta fondens bidrag till FNs globala mål, inklusive delmålen. Vi kommer fortsätta fokusera på hållbara investeringar, eftersom hållbarhet och företagens framtida tillväxt och lönsamhet går hand i hand.

För mer information

Du kan läsa mer om priset och motiveringen på länsförsäkringar.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

  • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.
  • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 

Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.