Hållbarhet är en förutsättning för lönsamhet

Handelsbanken Fonders hållbarhets- och ägarstyrningsrapport beskriver hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i förvaltningen.
ocean waves

Investeringar i lösningar

I Handelsbanken är vi övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller är en förutsättning för lönsamhet. Vi vill generera finansiellt värde till våra kunder samtidigt som vi vill bidra till en hållbar utveckling. I hållbarhets- och ägarstyrningsrapporten 2019 beskriver vi hur Handelsbanken Fonder arbetar med hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i förvaltningen.

Hållbar förvaltning

Omvärldens, och vår egen, syn på rollen som investerare har utvecklats i takt med att kunskap och metoder kring hållbarhet har utvecklats. Synen och kraven på företags ansvarstagande har ökat och det finns en tydlig förväntan på att företag ska leverera långsiktigt värde till alla intressenter, inte bara aktieägarna. Det gäller även oss som kapitalförvaltare.

Handelsbanken Fonder förvaltar fonder med ett sammanlagt förvaltat kapital på närmare 576 miljarder kronor, både globalt och i Sverige. Fondbolaget är en betydande ägare i många bolag, både små och stora, med verksamheter i många olika branscher. Som aktiva ägare röstade Fondbolaget under 2019 på 814 bolagsstämmor och vi deltog i 34 valberedningar. Dessutom antog alla av fondbolagets fonder riktade mot den svenska marknaden exkluderingsstrategin gällande exempelvis bolag verksamma inom fossila bränslen.

Handelsbanken Fonder har under året ökat sitt engagemang i investerarnätverk. Bland annat inom ramen för Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), ett initiativ som strävar efter att definiera vad det innebär för en investerare att agera i enlighet med Parisavtalet. 

Handelsbanken Fonder vill också att det kapital som bolaget förvaltar ska bidra till att uppfylla Globala målen för hållbar utveckling. Därför arbetar vi för att identifiera verksamheter att inves­tera i, till exempel inom områden som jämställdhet, mångfald, lika möjligheter, hälsa och säkerhet. Som kapitalför­valtare handlar det om att följa med i snabba förändringar och anpassa sig för att ta tillvara på möjligheter och undvika risker. 

Du kan läsa mer i hållbarhets- och ägarstyrningsrapporten nedan.

Magdalena Wahlqvist Alveskog

 Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken Fonder: 

- För oss är hållbarhet inte något som enskilda analytiker specialiserar sig på, det är något som vi aktivt arbetar för ska genomsyra hela orga­nisationen och vara en självklar del av förvaltarnas investeringsbeslut. Man kan säga att investeringarna ska vara hållbarhetssäkrade. Vår grundfilosofi är att om våra kunder satsar 100 kronor så ska de få möjlighet att få ut 110 kronor och samtidigt en mer hållbar värld.