Så blir vi en ännu hållbarare bank

Se intervjun med Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken om hållbarhetsmålen
Skog och vattendrag

Mätbara mål för finansiering, investering och rådgivning

Handelsbankens hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand

Års- och hållbarhetsredovisningen 2020 

Den 24 februari släpptes Handelsbankens Års- och hållbarhetsredovisning 2020. En nyhet i samband med det är att banken presenterar en tydlig strategi för ett antal hållbarhetsmål, baserade på bland annat Parisavtalet och Globala målen.

Ökat tryck på finansbranschen  

Trycket på finansbranschen att arbeta aktivt med hållbarhet kommer från flera håll: investerare, medarbetare, tillsynsmyndigheter – och inte minst, våra kunder. 

- Därför är jag väldigt glad över att kunna lägga fram mål som verkligen går mot våra kärnverksamheter i form av finansiering och investering, men också rådgivning till våra kunder, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef Handelsbanken.

- Ett annat konkret klimatmål vi har satt upp är att vi ska uppnå nettonoll utsläpp, så snart som möjligt men senast 2040.

Här kan du se hela intervjun med Catharina där hon ger en överblick över, och kommenterar, målen.

Se hela intervjun här

Hållbarhet – en lönsam affär

Samtidigt som kraven på hållbarhet ökar från omvärlden, finns också kraftfulla ekonomiska incitament för att ta hållbarhet på allvar. Ett exempel är de fonder som placerade i hållbara företag, och blev 2020 års vinnare. Ett annat är finansiering som bidrar till ökad hållbarhet och därför kan erbjudas lägre ränta – helt enkelt därför att hållbara investeringar och projekt har en lägre ekonomisk risk.

Läs mer om våra hållbarhetsmål 

Här hittar du fler aktuella nyheter från Handelsbanken