1. Hållbarhet
  2. /
  3. Handelsbanken får ny hållbarhetschef

Handelsbanken får ny hållbarhetschef

I september tillträder Catharina Belfrage Sahlstrand som hållbarhetschef på Handelsbanken.
Handelsbankens huvudkontor kungsträdgården

Den 1 september tillträder Catharina Belfrage Sahlstrand som hållbarhetschef på Handelsbanken. Här berättar hon hur hon ser på sitt nya uppdrag, vikten av att hela banken inkluderas i hållbarhetsarbetet och vilka hållbarhetsfrågor hon tror kommer att dominera framöver.

Catharina, vilka förväntningar har du på ditt nya jobb när du tillträder i september?

- Syftet och målsättningen med vårt hållbarhetsarbete är att skapa nytta för våra kunder, gynna vår affär, bibehålla en låg risknivå och gagna samhället och kommande generationer. Med det som utgångspunkt har jag stora förväntningar på vad vi som bank både bör och kan åstadkomma. Vår affärsmodell är erkänt hållbar, men samtidigt verkar vi i en värld med stora hållbarhetsutmaningar som kräver att vi fortsätter att utvecklas. 

- Jag ser verkligen fram emot att arbeta vidare med de långsiktiga strategier som har påbörjats för att hitta ett sätt för Handelsbanken att anpassa sig och bidra när världen allt mer ställer om till en hållbar utveckling.  

Finns det något särskilt du ser som avgörande för att banken ska nå framgång i sitt hållbarhetsarbete? 

- Vi har ju ett bra utgångsläge med många medarbetare på banken som har en fantastisk expertkunskap inom hållbarhetsområdet. Men om ska vi lyckas med våra ambitioner att vara bäst i branschen och bedriva en verksamhet där hållbarhet genomsyrar allt vi gör – ja, då måste alla i banken känna sig inkluderade i hållbarhetsarbetet. Dit kan vi bara nå med kunskap och förståelse i hela banken för varför det är viktigt för affären och genom att bejaka kontorens egna initiativ. Det är något jag kommer att arbeta för att uppnå.

Vilken ser du som den viktigaste hållbarhetsfrågan för banken framöver?

- Jag tycker inte man ska rangordna hållbarhetsfrågor. Tittar vi på de Globala hållbarhetsmålen så beskrivs de som integrerade och odelbara. Viktiga hållbarhetsfrågor som ändå kan nämnas är sociala och ekonomiska frågor som att bekämpa fattigdom, rätt till utbildning, jämställdhet och anti-korruption. Sen tror jag att klimatfrågan på många sätt kommer att dominera och väga tungt, både i vårt och andra aktörers arbete. Ett antal internationella överenskommelser och initiativ inte minst från EU skapar höga förväntningar på finansbranschen inom miljö- och klimatområdet. 

Vad får de här klimatrelaterade kraven för betydelse för banken, mer konkret?

- De ställer bland annat krav på oss som bank att öka transparensen kring vad vi finansierar. De skapar också drivkrafter för banker att finansiera och investera i företag som kan och vill vara en del av en hållbar, och lönsam, ekonomi. Vi måste också, helt i linje med vår restriktiva inställning till risk, förstå och agera på att klimatriskerna inte fullt ut är prissatta i samhället idag. 

- Men man ska inte tro att hållbarhet bara är krav som vi ska uppfylla. Det finns också ett växande antal affärer som vi bara kan nå om vi ställer om och erbjuder hållbara produkter och tjänster. Bland framtidens vinnare finns de företag som arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser, hittar metoder för ökad koldioxidbindning, eller tar fram lösningar för hur samhället ska anpassa sig till de klimatförändringar som är ofrånkomliga.

Catharina Belgrage

Kort om Catharina

Namn: Catharina Belfrage Sahlstrand
Ålder: 39
Bakgrund: Jurist med mångårig erfarenhet från Mannheimer Swartling Advokatbyrå innan arbetet på Handelsbanken Debt Capital Markets, där jag för närvarande är ansvarig för hållbar affärsutveckling och chef för teamet för hållbar finansiering.

Engagemang: Styrelseledamot i Optimizer Foundation, en impactinvesterare med fokus på start up-företag som bidrar med lösningar på sociala problem, med fokus på tillväxtmarknader, hälsa och utbildning. Medgrundare av OmPolitik, en ideell organisation som främjar och underlättar engagemang i partipolitik och demokratins funktioner.

Bor: Lidingö
Familj: Make och två söner  
Intressen: Sedan barnsben; småkryp. Jag kan varmt rekommendera Anne Sverdrup-Thygesons bok Insekternas planet. För den egna trädgården började det med ett bihotell och slutade i ett fullt fokus på biologisk mångfald i microformat.