Handelsbanken ger ut sin andra gröna obligation

Ett viktigt verktyg för att stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar
Handelsbanken huvudkontor

Obligationen finansierar projekt och investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Banken har just emitterat sin andra gröna obligation. Omfattningen är 500 miljoner euro och obligationen har en löptid på sju år. Intresset från investerarna var stort och obligationen blev kraftigt övertecknad.

Emissionen har möjliggjorts genom det ramverk för gröna obligationer som banken etablerade våren 2018. Upplåningen, via obligationen, används till grön finansiering av projekt och investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle, till exempel hållbart skogsbruk, miljöcertifierade och energieffektiva byggnader och miljövänliga transporter. 

Den 30 september 2020 uppgick bankens portfölj av tillgångar som möter ramverkets kriterier 14,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 40 procent sedan den första gröna obligationen 2018.

Ramverket för gröna obligationer togs fram 2018 i samarbete med Handelsbanken Debt Capital Markets, som är aktiv rådgivare för nya och befintliga utgivare av gröna obligationer. Ramverket har även granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero, och fått bästa möjliga betyg – ”Dark Green Shade”.

Carl Cederschiöld, CFO Handelsbanken

Carl Cederschiöld, CFO Handelsbanken

– Vi  är glada över att återvända till gröna obligationsmarknaden. Att på detta sätt finansiera gröna projekt är ett viktigt verktyg för att stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar och investering i klimatfrämjande aktiviteter.

Vi strävar efter en hög transparens när det gäller vilken påverkan de lånen som finansieras genom gröna obligationer ger upphov till. Därför publicerar vi årligen rapporter om denna påverkan, så kallade Impact Reports, fortsätter Carl.