1. Hållbarhet
  2. /
  3. Hållbara investeringar efter pandemin

Hållbara investeringar efter pandemin

Covid-19-pandemin är främst en folkhälsokris, men varken ekonomin eller hållbara investeringar är immuna mot dess effekter.

Hur kommer hållbara investeringar att se ut efter covid-19?

Hopp om grön ekonomi efter krisen 

Den pågående pandemin gör att klimatkrisen inte kan vara högsta prioritet just nu. Hur regeringar världen över agerar för att ta oss ur denna kris kan dock ha en stor påverkan på hållbara investeringar och en grön omställning. De ekonomiska stimulanser som sätts in riskerar att stänga dörren för klimatambitioner och åtgärder, samtidigt som de också skulle kunna accelerera investeringar i gröna initiativ. I klippet kan du se Josefine Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken, berätta mer.

Vår analys

För att utforska risker och möjligheter för nordiska börsbolag har Handelsbankens aktieanalys tittat på två olika möjliga scenarier för hur politiken och ekonomin utvecklas. I analysen fokuserar vi på  tre områden: växthusgasutsläpp och energi, återvinning och cirkularitet samt klimatanpassning. Utgångspunkten är utvecklingen efter finanskrisen 2008, skillnader mellan nu och då samt signaler från politiskt håll för att dämpa de ekonomiska effekterna av pandemin.

Första scenariot

Vi ser bland annat att ett lågt oljepris kombinerat med minskade miljöambitioner skulle kunna leda till en inbromsning på el-och hybridbilsmarknader. Något som i sin tur skulle kunna slå negativt mot tillväxten för till exempel aluminiumteknikbolaget Gränges. Elektrifieringen av bilmarknaden är annars en tillväxtmöjlighet då elbilar och hybrider kräver 40-100% mer av den typ av produkter som Gränges producerar jämfört med bilar med förbränningsmotorer.

Senare års fokus på återvinning riskerar också att hamna i skymundan i detta scenario, vilket skulle vara negativt för återvinningsbolaget Tomra. Detta, tillsammans med ett lågt oljepris skulle även kunna göra att plast ses som ett mer attraktivt alternativ för förpackningar. Något som skulle kunna stoppa upp den tillväxt i efterfrågan på förnybara alternativ som gynnat massa- och pappersbolag såsom Stora Enso.

Ett misslyckande med att minska utsläppen kan också göra att de fysiska klimateffekterna blir mer kännbara. Det ökar behovet av klimatanpassningsplaner och rådgivningstjänster som till exempel Sweco erbjuder, eller Hexagons lösningar för katastrofplanering och effektiv kommunikation.

Andra scenariot

I vårt andra, mer gröna, scenario går ekonomiska stimulanser hand i hand med klimatmål och accelererar omställningen till en mer hållbar ekonomi. Här i Europa leder EU:s ”gröna giv” vägen för ekonomisk stimulans och arbetet att rädda EU i covid-19-krisen.

Byggnader står idag för cirka 40 procent av Europas energikonsumtion, och i detta scenario genomförs den gröna givens föreslagna renoveringsvåg av privata och offentliga fastigheter, för att förbättra energieffektiviteten. Något som kan skapa arbetstillfällen och minska såväl utsläpp som energikostnader. Här ser vi att bolag med produkter som kan förbättra byggnaders energieffektivitet, som isoleringstillverkaren Rockwool eller fönstertillverkaren Inwido, är väl positionerade. 

Detta kan även trigga investeringar i automatiseringslösningar för energioptimering eller laddstationslösningar för elbilar, vilket gynnar bolag som Bravida och Caverion. Vi antar i detta scenario att det låga och mycket svajiga oljepriset gör investeringar i förnybar energi mer attraktivt, då de kan ge en liknande men relativt mer stabil avkastning över tid. 

Gemensamma faktorer

För båda scenarierna ser vi ett ökat behov av klimatanpassning. Oavsett om klimatambitionerna minskar eller ökar i efterdyningarna av covid-19-krisen finns det redan idag ett behov att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Då världen redan värmts upp med runt 1,1 grad och vissa miljömässiga förändringar har redan satts i rörelse verkar det inte vara en fråga om vi måste anpassa oss utan snarare hur mycket.

Josefine Johansson

Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken:

- Det är svårt att idag dra slutsatser av vad vi har att vänta efter covid-19-krisen. Signaler från politiker skiljer sig globalt, men Europa verkar i alla fall luta åt en mer grön ekonomisk comeback. Man har uttryckt att ekonomisk tillväxt ska gå hand i hand med klimatambitioner, där Europas gröna giv och digitalisering kommer vara två av de viktigaste prioriteringarna. 

Även om det finns en risk att den nuvarande krisen stänger en dörr för gröna investeringar så ser vi samtidigt att det öppnats ett fönster för att linjera ekonomisk tillväxt med klimatåtgärder, där bolag som möjliggör en grön omställning är vinnare.