1. Hållbarhet
  2. /
  3. Mest hållbara varumärket bland svenska banker

Mest hållbara varumärket bland svenska banker 2019

Branschbäst 2019

Hållbaraste banken — när företagen får välja

Bland små och medelstora företag uppfattas Handelsbanken som det mest hållbara varumärket bland svenska banker. Det visar Europas största oberoende varumärkesundersökning Sustainable Brand Index 2019 som publicerades den 30 januari 2020.

I undersökningen har beslutsfattare i små och medelstora företag frågats hur de upplever varumärken i olika branscher ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets undersökning uppfattas Handelsbanken som det mest hållbara varumärket i kategorin bank. 

I Handelsbanken arbetar vi ansvarsfullt och nära våra kunder. Det ger oss möjligheten att vara med och påverka hållbarhetsfrågor i samhället.

Erik Elvingsson Heden

Erik Elvingsson Hedén, managing director SB Insight som ligger bakom undersökningen berättar: 

- Handelsbanken har på ett effektivt sätt lyckats förmedla sin förmåga att ta ansvar till sina svenska företagskunder. Det är framförallt inom de sociala aspekterna av hållbarhet som Handelsbanken sticker ut positivt jämfört med konkurrenterna.

Sustainable Brand Index B2B är Europas största varumärkesundersökning. Under november-december 2019 har beslutsfattare med inköpsansvar på företag med mellan 40 och 500 anställda intervjuats. Totalt har 600 personer svarat på undersökningen.

Camilla Johansson Hållbarhetschef

Camilla Johansson, tf chef Hållbarhet: 

- Det är väldigt glädjande att företagskunderna ser och uppmärksammar vårt hållbarhetsarbete. Vi ser en ökande uppmärksamhet kring hållbarhet i samhället och det genomförs fler och fler undersökningar som utvärderar bankens hållbarhetsarbete. Den här studien tycker jag är extra roligt att vi kommer väl ut i eftersom den utgår från vad våra kunder tycker. Den visar också på vikten att vi berättar om vårt hållbarhetsarbete.

Genom vår decentraliserade modell lär vi känna kunderna och samhället där vi verkar. Det skapar förutsättningar att vara delaktiga, både i samhället i stort och i lokala hållbarhetsfrågor.

Läs hela undersökningen