1. Hållbarhet
  2. /
  3. Principles for Responsible Banking

Handelsbanken har undertecknat Principles for Responsible Banking

Unep logo

Handelsbanken stödjer PRB

I samband med FN:s klimattoppmöte den 22-23 september lanserades Principles for Responsible Banking (PRB). Handelsbanken är en av 130 banker som undertecknat och ställer sig bakom initiativet.

FN:s avsikt med PRB är att öka och synliggöra den globala banksektorns bidrag till en hållbar utveckling. Principerna avser även att förstärka behovet av att finanssektorn styrs i linje med Parisavtalet och de 17 Globala målen.

Principerna har tagits fram av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) som är ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram och den globala finanssektorn. PRB kompletterar de existerande principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) som Handelsbanken undertecknade 2009.

Hållbarhet är sedan lång tid tillbaka en naturlig del i Handelsbankens verksamhet. Som bank är vi en viktig del av samhället, både genom vår starka lokala förankring och i våra många relationer - som finansiär, investerare, arbetsgivare, leverantör och inköpare för att nämna några. Genom bankens verksamhet, produkter och tjänster kan vi vara med och bidra till omställningen till ett grönare och mer hållbart samhälle.
Carina Åkerström

Carina Åkerström, VD Handelsbanken:

- Som en bank med en stark tro på långsiktiga relationer och lokal närvaro är hållbarhet en naturlig del av hur Handelsbanken drivs. Genom att skriva under principerna för ansvarsfull bankrörelse visar vi våra kunder, samhällen och investerare att vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet mot en hållbar, klimatstabil ekonomi i hela vår decentraliserade bank.

Camilla Johansson

Camilla Johansson, tf Head Group Sustainability:

- Att vi undertecknat PRB innebär att vi ställer oss bakom sex principer som ska öka finanssektorns positiva påverkan på miljö och samhälle. Principerna innebär att vi identifierar var Handelsbanken har störst positiv påverkan och även tar ansvar för negativ påverkan. 

Vi ska också arbeta i vår produktutveckling och med våra kunder för att uppmuntra hållbara ekonomiska aktiviteter. Principerna innebär också ett åtagande att följa upp och rapportera vårt hållbarhetsarbete på ett transparent sätt.