1. Hållbarhet
  2. /
  3. Sustainability Yearbook

Sustainability Yearbook 2020

Handelsbanken är en av de mest hållbara bankerna i världen
The Sustainability yearbook price

Även i år ingår Handelsbanken som ”Sustainability Yearbook Member”

Handelsbanken är en av de mest hållbara bankerna i världen, och den enda nordiska bank som ingår i SAM Sustainability Yearbook 2020, som för första gången lanseras under S&P Global’s varumärke.

Även i år ingår Handelsbanken som ”Sustainability Yearbook Member”. Det betyder att av alla världens banker är Handelsbanken bland de 15 procent som har högst betyg när det gäller hållbarhet. För första gången är vi ensam bland de nordiska bankerna att inkluderas.

- Det här är ett kvitto på vårt omfattande arbete med hållbarhet runt om i banken. Särskilt med tanke på att undersökningen är väldigt omfattande och har ett globalt perspektiv, det vill säga att vi utvärderas och jämförs i ett internationellt sammanhang, säger Camilla Johansson, tf hållbarhetschef.

För Handelsbanken är hållbarhet ett viktigt område och banken har fortsatt att intensifiera arbetet med dessa frågor under 2019. Bland annat har kapitalförvaltningen infört striktare hållbarhetskrav i fonderna och gröna låneprodukter har fortsatt utvecklats både till företags- och privatkunder. 

- Under det gångna året har det varit väldigt hög aktivitet inom flera områden. Allt arbete som sker förstärker bilden av Handelsbanken som en hållbar bank. Samtidigt ökar förväntningarna från våra kunder och under 2020 satsar vi på att bli ännu bättre, säger Camilla.

Mer information

Sedan 2004 har de mest hållbara företagen listats i The Sustainability Yearbook. I år ingår fler än 4 700 företag i analysen och utvärderingen bygger på en rad hållbarhetskriterier inom ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. Företagen får ett totalt hållbarhetsbetyg från 0 till 100 och rankas mot andra företag i sin bransch. Handelsbanken’s totala betyg är 74.