Handelsbanken Hållbar Global Obligation blir Svanenmärkt

-

Vår första Svanenmärkta räntefond

Vi har ett stort ansvar i vårt uppdrag att förvalta våra kunders sparande. Vi vill skapa en bra avkastning på sparkapitalet, samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid. Som en del i detta arbete har nu Handelsbanken Hållbar Global Obligation tilldelats Svanenmärket.

Handelsbanken Hållbar Global Obligation blir därmed den 32:a Svanenmärkta fonden totalt och den 20:e i Sverige. Det är också Handelsbankens första räntefond att bli Svanenmärkt. Märkningen gör det enklare för kunden att snabbt veta att fonden är ett bra val ur hållbarhetssynpunkt.

-

Simon Park, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken:

- Svanenmärkningen ligger i linje med vad vi eftersträvar och är ett kvitto på att fonden har en stark hållbarhetsprofil. Eftersom vi arbetar mycket med hållbarhetsfrågor i vår förvaltning är det extra bra med en oberoende märkning som styrker det vi gör.

Av fondens innehav har minst 90 procent en positiv inverkan på klimatet eller något annat av de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Det innefattar också bolag som håller på att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

-

Sebastian Högnabba, Rådgivare på Svanen:

- Grattis till Handelsbanken som nu kan erbjuda ytterligare en Svanenmärkt produkt till sina kunder. Handelsbanken Hållbar Energi får ett Svanenmärkt syskon på räntesidan då fonden Handelsbanken Hållbar Global Obligation har beviljats Svanenlicens. Det har varit spännande att på nära håll följa Handelsbanken Fonders arbete med denna lösningsorienterade produkt som nu även uppfyller Svanens tuffa fondkriterier.  

Räntefond med utökade hållbarhetskrav

Handelsbanken Hållbar Global Obligation är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i hållbara obligationer. Den är ett tydligt exempel på att man kan sprida riskerna i sina investeringar utan att behöva tappa hållbarhetsfokus. Obligationerna är särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö, klimat, fattigdom eller något av de övriga 17 Globala målen som är antagna av FN.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

  • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
  • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.