Om aktien

Börsnoterad 1871
Siluett över Stockholm stad

Den äldsta aktien på Stockholmsbörsen

Våra marknader

Handelsbankenaktien introducerades på Stockholmsbörsen 1871. Detta gör vår aktie till den äldsta aktien listad på Stockholmsbörsen. De senaste åren handlas aktien även på andra marknader, såsom CHI-X BATS och Turquoise. 

Aktiekapital och serier

Det totala aktiekapitalet är 3 069 mkr och består av 1 980 028 494 aktier varav 1 944 777 165 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det nominella värdet för aktien är 1,55 kronor. 2015 genomfördes en split, det vill säga en uppdelning av aktierna, där varje befintlig aktie delades upp i tre aktier av motsvarande serie. Aktier av serie A har en röst vardera och aktier av serie B har 1/10 röst vardera. Vid årsstämman får ingen aktieägare rösta för mer än 10 procent av det totala antalet röster i banken.

Handelsbankens aktie i siffror

2023 2022 2021 2020 2019
Resultat per aktie, kr 14,70 10,95 9,86 7,87 8.65
Ordinarie utdelning per aktie, kr 6,50 5,50 5,00 4,10 0
Extra utdelning per aktie, kr 6,50 2,50 - - -
Utdelningstillväxt, ordinarie utdelning, % 30 10 22 0 0
Börskurs A-aktien, 31 dec, kr 109,45 105,10 97,86 82,60 100,90
Börsvärde, 31 dec, mdkr 217 208 194 164 200
P/E-tal 7,4 9,7 9,9 10,5 11,7
 
 
ISIN     
Serie A     SE0007100599
Serie B     SE0007100607