1. Investor relations
  2. /
  3. Aktien
  4. /
  5. Om aktien

Om aktien

Börsnoterad 1873
Siluett över Stockholm stad

Den äldsta aktien på Stockholmsbörsen

Våra marknader

Handelsbankenaktien introducerades på Stockholmsbörsen 1873. Detta gör vår aktie till den äldsta aktien listad på Stockholmsbörsen. De senaste åren handlas aktien även på andra marknader, såsom CHI-X BATS och Turquoise. 

Aktiekapital och serier

Det totala aktiekapitalet är 3 069 mkr och består av 1 980 028 494 aktier varav 1 944 777 165 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det nominella värdet för aktien är 1,55 kronor. 2015 genomfördes en split, det vill säga en uppdelning av aktierna, där varje befintlig aktie delades upp i tre aktier av motsvarande serie. Aktier av serie A har en röst vardera och aktier av serie B har 1/10 röst vardera. Vid årsstämman får ingen aktieägare rösta för mer än 10 procent av det totala antalet röster i banken.

Konvertibelt förlagslån

Konvertibelt förlagslån 2014

Vid årsstämman den 26 mars 2014, beslutades om emission av ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 3 179 000 000 kronor. Teckningsberättigade var anställda i koncernen. Konverteringskursen räknas ned för utdelningar som banken lämnar. 

Aktuell konverteringskurs för konvertibelt förlagslån 2014 är 88,25 kronor.
(Uppdaterad 1 maj 2020)


Årliga siffror av aktien

2018 2017 2016 2015
Resultat per aktie, kr * 8.93 8.28 8.43 8.57
Ordinarie utdelning per aktie, kr * 5.50 5.50 5.0 4.50
Extra utdelning per aktie, kr * - 2.00 - 1.50
Utdelningstillväxt, ordinarie utdelning, % 0 10 11 8
Börskurs A-aktien, 31 dec, kr * 98.30 112.20 126.60 112.90
Börsvärde, 31 dec, mdkr 191 218 246 215
P/E-tal 11.0 13.5 15.0 13.2
* De historiska talen har omräknats för den split (3:1) som genomfördes våren 2015.
 
ISIN     
Serie A     SE0007100599
Serie B     SE0007100607