1. Om koncernen
  2. /
  3. Handelsbankens genom historien

Handelsbanken genom historien

Handelsbanken grundades 1871 och är den äldsta aktien på Stockholmsbörsen
Ballonger och serpentiner

Följ Handelsbanken genom våra första 150 år

Handelsbanken firar 150 års jubileum

Året var 1871 och det var samma år som Stockholms centralstation invigdes, kejsardömet Tyskland grundades och Royal Albert Hall öppnades i London. Det är ett tag sedan dess. Då fanns det varken glödlampor eller telefoner och många svenskar valde att utvandra till Nordamerika, i jakt på pengar och lycka. Världen har förändrats och vi med den. 2021 fyller Handelsbanken 150 år.

Här kan du läsa om vår historia indelad i fem olika epoker. 


1871 – 1914 Stockholms Handelsbank

Handelsbankens första kontor vid Kornhamstorg i gamla stan
Stockholms Handelsbanks första kontor vid Kornhamnstorg, Gamla Stan.

Handelsbanken startade sin verksamhet den 1 juli 1871 vid Kornhamnstorg i Gamla stan, som då var Stockholms kommersiella och finansiella centrum. 

Vid den tiden var de flesta affärsbanker i Sverige så kallade ”Enskilda” banker där ägarna var solidariskt ansvariga för bankens åtaganden. Handelsbanken grundades dock redan från början som ett aktiebolag med begränsad ansvarighet för ägarna. 

Bankens aktier noterades första gången på Stockholms fondbörs i augusti 1871. Några år senare öppnades de första avdelningskontoren i Stockholm: 1876 på Södermalm (Götgatan 16), 1878 på Norrmalm (Fredsgatan 32) och 1882 på Östermalm (Humlegårdsgatan 24). Redan 1874 hade dock banken öppnat ett avdelningskontor i Jönköping, men denna filial avvecklades 1895.


1914 - 1969 Stockholms Handelsbank expanderar till Svenska Handelsbanken

Bankkontoret i Härnösand
Stockholms Handelsbanks kontor i hörnet av Nybrogatan och Köpmangatan i Härnösand. 

Ännu vid första världskriget utbrott 1914 hade Stockholms Handelsbanken enbart 7 kontor – alla belägna i Stockholms innerstad. Den nya bankledningen som tillträdde 1912 såg dock flera fördelar med att expandera kontorsrörelsen till övriga delar av landet.

Mellan åren 1914 – 1919 gjordes flera stora förvärv av provinsbanker i både norra och södra Sverige. Stockholms Handelsbank kom därmed att få ett rikstäckande kontorsnät och hösten 1919 ändrades bankens namn till Svenska Handelsbanken.

Mellankrigstiden kom att rymma två allvarliga finanskriser: deflationskrisen i början av 1920-talet samt Kreugerkraschen 1932.


1970 - 1985 Ny affärsmodell, men på en reglerad marknad

Jan Wallander
Jan Wallander, VD 1970.

Under slutet av 1960-talet råkade Handelsbanken i kris. Ledningen avgick och i början av 1970 rekryterades Jan Wallander från den norrländska provinsbanken Sundsvallsbanken till ny VD för Handelsbanken. Wallander förde med sig idéer som man börjat praktiserat i Sundsvallsbanken. Beslut togs om en långtgående decentralisering av Handelsbankens organisation. För att klara av större kunders behov, behövde emellertid kontoren stöd från specialister. Bankens kontorsrörelse delades därför in i åtta regionbanker om cirka 70 kontor vardera. De nya regionbankerna hade en egen styrelse och en i hög grad självständig ställning.


1986 - 1999 Avreglering och expansion i Norden

Handlarbord från 1980-talet

Sedan andra världskriget hade den svenska bankmarknaden varit kraftigt reglerad. Men i mitten av 1980-talet blev det allt tydligare att statliga regler för bankernas utlåning ineffektivt medel då en allt större del av kreditgivningen börjat ske utanför banksystemet. Under andra halvan av 1980-talet avreglerades därför den svenska bankmarknaden. 

Avregleringen fick till följd att de svenska bankernas utlåning ökade mycket kraftigt och en stor del av utlåningen gick till spekulativa investeringar vilket i början av 1990-talet resulterade i en mycket allvarlig finanskris. Svenska statens kostnader för stöd till banksektorn blev mycket höga. 


2000 - Nöjda kunder på sex hemmamarknader

Tower bridgen i London

I början av 1980-talet startade Handelsbanken bankverksamhet i Storbritannien. Inriktningen var till en början Norden-relaterade företagsaffärer men hösten 1999 beslöt banken att utvidga verksamheten och erbjuda brittiska privat- och företagskunder ett brett utbud av tjänster och flera kontor öppnades i England, Skottland och Wales. Vid halvårsskiftet 2002 fick den brittiska kontorsrörelsen status som egen regionbank och Storbritannien blev därmed Handelsbankens femte hemmamarknad med en verksamhet som drivs efter samma principer som kontorsrörelsen i Norden. Hösten 2015, annonserades öppnandet av bankens 200:e brittiska kontor.