Säkerhet

Skydda dig själv

Skydda dig själv och dina pengar mot bedrägerier.
woman by computer

Skydda dig själv och dina enheter

Vi prioriterar din säkerhet. För att undvika att du drabbas av bedrägerier är det viktigt att du tar steg för att skydda:

  • din dator, mobil och tablet
  • dina koder, betal- och kreditkort

Vad vi gör för att skydda dig

Handelsbanken arbetar kontinuerligt med att utveckla säkerheten på våra digitala mötesplatser. Vi utför regelbundna tester av våra system och övervakar transaktioner för att upptäcka bedrägeriförsök. Vi behandlar också dina uppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Om du misstänker att du utsatts för

Phishing, bluff-sms eller -samtal

Gör en polisanmälan och kontakta oss:
Support +46 771 77 88 99 

Bluff e-post
Om du misstänker att du tagit emot bluff-mejl med Handelsbanken som avsändare, vidarebefordra till:
reportphish@handelsbanken.se


VD-bedrägerier

Så kan det gå till

Bedragaren utger sig för att vara VD eller annan person i ledande befattning på företaget. Genom att använda falska eller kapade e-postadresser skickar bedragaren mejl till ekonomiavdelningen med uppmaning om att göra en utbetalning. 

Det förekommer även fall där bedragaren ringer medarbetaren på företaget i syfte att förbereda personen på att ett mejl kommer, detta för att minimera misstankar som skulle kunna uppstå. 

Undvik att bli lurad  

  • Säkerställ att information som rör betalningen är korrekt.
  • Agera inte på betalningsuppdrag som avviker från det normala utan att först säkerställa att utbetalningen är korrekt. Kontrollera alltid nya kontonummer innan utbetalning.
  • Var uppmärksam på avsändaradress i mottagna mejl.
  • Var uppmärksam om du får en faktura från ett företag eller organisation du inte känner igen eller betalat till tidigare.

Vad kan du göra för att skydda dig?

Ditt kort och dina koder

Låna aldrig ut eller lämna ut information om ditt inloggningskort. Lämna aldrig ut PIN-koder eller svarskoder. När du loggar in ska det alltid ske på ditt initiativ. Vi ringer aldrig upp och ber dig logga in med ditt BankID.

Behandla känslig information

Var försiktig med information som du lämnar om dig själv på sociala medier. Lämna aldrig ut information som koder eller kortnummer på telefon. Om du uppmanas lämna ut information från någon som påstår sig ringa från banken, lägg på. Vi frågar aldrig efter känslig information via telefon eller e-post.