Handelsbanken in Poland

Handelsbanken is set to close the operations in Poland.
Poland Warsaw

Set to close

Discontinued services

Handelsbanken is set to gradually discontinue the operations in Poland and the Warsaw branch. We will be able to offer limited services through other units within the Bank.

In the short term, general advice and assistance will continue to be provided by our Warsaw branch. 

Plan zamknięcia Oddziału

Handelsbanken zamierza zakończyć działalność w Polsce oraz zamknąć swój Oddział w Warszawie. Będziemy w stanie zapewnić Państwu ograniczony zakres usług poprzez inne jednostki Banku.

W krótkiej perspektywie podstawowy zakres usług oraz wsparcia biznesowego prowadzony będzie nadal przez Oddział w Warszawie. 

Information relating to Covid-19

Ikon information
  • Uniform rules for offering assistance tools by banks - extra-statutory moratorium / 
    Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowe: 
    Moratorium pozaustawowe (pdf) 

  • Banks' position on the standardisation of rules for offering assistance tools for banking customers / 
    Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego: 
    Moratorium - wersja notyfikowana (pdf) 


Contact us

NFORMACJA - chwilowo nie działają nasze telefony stacjonarne. Z Bankiem można się skontaktować pod nr +48 576 836 336 lub bezpośrednio z opiekunem klienta. 
INFORMATION - our lines are temporary down. You can contact the Bank at +48 576 836 336 or directly with the Account Manager.

Address

Wołoska 22
02-675 Warsaw
Poland

SWIFT/BIC code: HANDPLPW

Opening hours

Monday - Friday 09:00 - 17:00

Telephone

Tel: +48 (22) 381 73 00

Online Banking Support  

Tel: +48 (22) 381 74 88 
E-mail: support.pl@handelsbanken.se

HR Department

Tel: +48 (22) 381 73 50
E-mail: hr.pl@handelsbanken.se  
GDPR recruitment policy (Polish) (docx) 
Include in CV (Polish) (docx)

Complaints

We take complaints very seriously as they offer us the opportunity to improve our services. Do you have a complaint regarding a specific matter? Here you will find more information about complaints handling in Handelsbanken.

Complaints in Poland 
Skargi i Reklamacje

Supervisory authority

Handelsbanken in Poland is supervised by the Swedish Financial Supervision Authority FinansinspektionenOpens in a new window

Deposit guarantee

The deposits of Svenska Handelsbanken AB (publ) branches are protected by the Swedish deposit insurance programme.  

According to the Swedish law, insurance covers all deposits and current accounts balances per bank (including foreign branches) per each customer – private or legal person. In the case of insured event the insurance provides compensation of up to EUR 100,000 per customer.