FX rates – Tabela Kursów Banku

Today's exchange rates – Dzisiejsze kursy walut

From 1 December, 2020, foreign exchange rates are the equivalent of the average exchange rate of the National Bank of Poland for foreign currencies. It is published in Table A - Average exchange rates of foreign currencies announced by the National Bank of Poland - on the day preceding the publication of the rates in the Bank's Exchange Rate Table.

Od dnia 1 grudnia 2020 roku kursy walut obcych publikowane w Tabeli Kursów Banku stanowią równowartość średniego kursu NBP dla walut obcych publikowanych w Tabeli A - Kursy średnie walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski - w dniu poprzedzającym dzień publikacji kursów w Tabeli Kursów Banku.