Reference interest rates

Referencyjne stawki oprocentowania

Rates published on / Stawki opublikowane w dniu:
Base rates 19 December 2022

Currency / Waluta Reference Rate Type / Rodzaj stawki referencyjnej Rate / Stawka
PLN 5-LETNIA STAŁA STOPA BAZOWA 8,60000