Reference interest rates

Referencyjne stawki oprocentowania

Rates published on / Stawki opublikowane w dniu:
Base rates 20 October 2023

Currency / Waluta Reference Rate Type / Rodzaj stawki referencyjnej Rate / Stawka
PLN 5-LETNIA STAŁA STOPA BAZOWA 7,60000