Klagomål

Vi tar dina klagomål på allvar
en kvinna och en man har möte

Hjälp oss att bli bättre

Klagomål hjälper oss att förstå vad som inte fungerat så bra som vi önskar och ger oss en möjlighet att förbättra oss.

Handelsbankens klagomålspolicy gäller för hela koncernen och den säger att ditt klagomål ska behandlas korrekt, omsorgsfullt och så skyndsamt som möjligt. Du har rätt att få ett sakligt svar och kan begära att få det skriftligt om du vill. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål får du en motivering till detta. 

Så här gör du när du har ett klagomål

nummer 1

Vänd dig till ditt bankkontor

Om du har ett klagomål att framföra, börja med att kontakta den som hjälpte dig med ditt ärende eller kontorschefen på ditt lokala bankkontor.

Om klagomålet gäller ett ärende som inträffat i ett annat land, kontakta handläggaren eller kontoret där det ägde rum. 

nummer 2

Om du inte är nöjd med kontorets beslut

Om du vill att bankkontorets beslut ska omprövas kan du kontakta bankens klagomålsansvariga eller landchefen i det land där ditt ärende hanterades. Kontaktuppgifter finns under respektive lands webbsida under Kontakt, alternativt kan kontoret kan också ge dig rätt kontaktuppgifter, se Locations nedan

nummer 3

Om du inte är nöjd med bankens slutliga beslut 

Vill du överklaga bankens beslut hänvisar vi dig till det tvistlösningsorgan som är etablerat i det land där ditt ärende hanterats. Mer information om detta finns i informationen om klagomål på respektive lands webbsida under Kontakt