1. Koncernen Handelsbanken

Välkommen till Handelsbanken

En decentraliserad bank med stark lokal närvaro.

Vilka vi är

Handelsbanken bildades 1871 och är Stockholmsbörsens äldsta företag. Idag är vi en av världens starkaste banker med en stark lokal förankring och tillitsfulla relationer. 

Vår idé om hur vi ska driva bank bygger på tilltro och respekt för den enskilda individen, kunder som medarbetare. Vårt mål är att bygga livslånga relationer med våra kunder och att växa genom deras rekommendationer. Vi litar på våra bankkontor som har stora befogenheter att fatta beslut i alla typer av frågor som rör kunden. Det är även bankkontoret som väljer hur de vill engagera sig i den lokala marknaden. 

Vi är drygt 12 000 medarbetare som arbetar på Handelsbankens hemmamarknader, filialer och representantkontor. Fler än 40 procent är anställda utanför Sverige. 2019 var 40 procent av alla koncernens chefer kvinnor. 

Man och kvinna på kontor Handelsbanken

Med anledning av coronaviruset

kvinna och man på kontor

Coronaviruset sprider sig över världen och påverkar oss alla. Som bank representerar vi en kritisk funktion i samhället och det ansvaret tar vi på högsta allvar, inte minst i tider av stor oro. På var och en av Handelsbankens marknader arbetar vi med att upprätthålla dessa kritiska funktioner. Samtidigt som vi värnar våra medarbetares och kunders säkerhet.

För makroekonomiska uppdateringar, besök vår analyssajt.  

Newspaper with press release information

Senaste nytt 

Under avsnittet Press och media hittar du de senaste nyheterna och pressreleaser, presskontakter, bilder och annan medieinformation. 
 Handelsbanken's house facade

En mängd möjligheter

Vi hyser stor tilltro och respekt för individen. Vill du veta mer om vad detta innebär och hur det är att arbeta hos oss? Här hittar du även information om dina karriärmöjligheter inom koncernen. 

Reads a report

Finansiell information

Läs mer om Handelsbankenaktien, våra finansiella resultat samt annan investerarinformation. Här får du även tillgång till koncernens arkiv med rapporter och presentationer. 

En lång tradition av hållbarhet

en hand med ett löv ovanför

Att ta ansvar och vara långsiktiga har under årtionden varit en del av våra grundläggande värderingar. Idag är vårt hållbarhetsarbete djupt förankrat i vårt arbetssätt – som bank, som företag och som arbetsgivare. Vi förstår vilket ansvar vi har och hur det påverkar samhället, miljön och finansmarknaden. Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela koncernens verksamhet på samtliga marknader där banken är verksam.

Vi har valt att fokusera på sex av FN:s globala mål som går att knyta samman med vår kärnverksamhet. Vi tror att vi genom att integrera dessa i verksamheten har stor möjlighet att bidra till att målen uppnås.


Vårt kontorsnät

Vi har ett rikstäckande kontorsnät på våra sex hemmamarknader Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. 

Banken har också närvaro på vissa andra marknader för att kunna stödja kunder från hemmamarknaderna. 

Colleague working