Verkställande ledning

Michael Green

Michael Green ¹·²

President and Group Chief Executive Officer
Catharina Belfrage Sahlstrand, Chief Sustainability and Climate Officer

Catharina Belfrage Sahlstrand ¹

Chief Sustainability and Communications Officer

Carl Cederschiöld

Carl Cederschiöld ¹·²

Chief Financial Officer

Mattias Forsberg

Mattias Forsberg ¹·²

Chief Information Officer

Dan Lindvall

Dan Lindwall ¹

Responsible for subsidiaries and group-wide matters

Cecilia lundin

Cecilia Lundin ¹

Chief Human Resources Officer

¹ Ledande befattningshavare: I enlighet med Aktiebolagslagen (ABL).
² VD:s risk- och compliancekommitté: Kommitté för uppföljning av riskhantering inom olika områden samt fördjupade diskussioner kring bankens övergripande risksituation inför styrelsens möten.