1. Om koncernen
  2. /
  3. Organisation

Organisation

Genom vårt decentraliserade synsätt kan kontoret fokusera helt på kunden.
three collegues looking at a computer screen 1800

En decentraliserad organisation

I Handelsbanken har vi en stark tilltro till våra medarbetare. Vår organisation decentraliserades redan i början av 1970-talet och sedan dess har vi gjort stora framsteg som bank. Alla affärsbeslut som rör den enskilda kunden tas av den rådgivare som känner kunden bäst. Våra lokala bankkontor stöttas av centrala enheter med allt från expertkunskap inom varje enskilt område till regelefterlevnad, myndighetsrapportering och nya digitala plattformar. Capital Markets är navet för expertkunskap inom kapitalförvaltning, investment banking och finansiella institutioner.

Förutom våra sex hemmamarknader finns vi representerade på andra marknader för att kunna stötta våra privatkunder och företag när de behöver hjälp med sina utländska bankaffärer.

Handelsbankens styrelse

Handelsbanken head office

Styrelsen

Se fullständig information om styrelsen här:

styrelseklubba

Möt styrelsen

Styrelsen består av nio bolagsstämmovalda ledamöter. Arbetstagarorganisationer har utsett arbetstagarrepresentanter, två ordinarie ledamöter och två suppleanter.


Koncernledning

styrelserum med bord, stolar och fyra personer som sitter i ändan av bordet

Koncernledningen består av Handelsbankens vd och ett antal avdelningschefer.

I ledningen ingår cheferna för Centrala kreditavdelningen, Centrala personalavdelningen, Centrala finans- och ekonomiavdelningen, IT och infrastruktur, Central juristavdelningen och Capital Markets. Samtliga rapporterar direkt till vd. 

Handelsbanken head office
Aktuell och historisk information om Handelsbankenaktien.
Aktien