1. Om koncernen
Colleagues go and talk Colleagues go upstairs

Om koncernen

Handelsbanken är en av världens starkaste banker med en stark lokal förankring och tillitsfulla relationer.

En verksamhet som bygger på tilltro och respekt

Woman and man in a meeting

Vår idé om hur vi ska driva bank bygger på tilltro och respekt, för kunder och för medarbetare. Vårt mål är att bygga livslånga relationer med våra kunder och att växa genom deras rekommendationer. Medarbetare på bankkontoren har stort ansvar och stora befogenheter att fatta beslut närmare kunden och att engagera sig lokalt på de vis de anser passa bäst. Övriga medarbetare runtom i banken arbetar också efter eget ansvar inom en öppen och stöttande företagskultur. 

Vi tror på att alltid ta ansvar. Genom att driva bank med försiktighet är det möjligt för oss att stödja våra kunder genom alla ekonomiska situationer. Genom att dela vår kunskap kan vi bidra till våra kunders ekonomiska förmåga. Och genom att leva upp till våra åtaganden kan vi göra en positiv skillnad för de samhällen där vi är verksamma. 

Sedan vi introducerade detta värdebaserade synsätt i början av 1970-talen har vi nått vårt företagsmål varje år. 

Vårt mål och våra medel

Måluppfyllelse

Handelsbankens mål är att ha högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. 

Målet ska främst nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.

Vår idé och arbetssätt

  • Stark tro på medarbetare
  • Decentraliserade beslut 
  • Kunden i centrum – inte produkter
  • Personlig service nära kunden
  • En ansvarsfull del av samhället
  • Långsiktighet
  • Resultatandelssystem för alla medarbetare

Resultat

  • Mest nöjda kunder sedan kundnöjdhetsmätningar startade 1989 
  • En av de mest kostnadseffektiva bankerna i Europa sedan många år
  • Lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna sedan tidigt 1990-tal

Var och hur vi gör affärer

the globe

En internationell bank

Vi har rikstäckande kontorsnät i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Globalt är vi verksamma på många av världens mest betydande marknader.   

tre människor

Lokalt ansvar

Varje bankkontor har kund- och affärsansvar och fattar besluten på sin lokala marknad. Det lokala bankkontoret stöttas av regionbanker och koncerngemensamma avdelningar. 

Nöjda kunder

Våra kunder gillar oss – både privatpersoner och företag. Läs mer om vad våra kunder uppskattar med oss och få mer information om de utmärkelser och undersökningsresultat vi tagit emot inom Handelsbankenkoncernen. 

Laws

Regelverk för kontroll

Som decentraliserad bank har vi en strikt centralt kontrollregelverk. Vår struktur för bolagsstyrning fördelar rättigheter och ansvar i enlighet med gällande lagar, regler och interna processer. 

Under Corporate governance-avsnittet här på vår koncerngemensamma webbplats kan du hitta mer information om aktiemarknaden, revisorer, ersättningar och regler.


Hur allt började

Som den äldsta aktien noterad på Stockholmsbörsen har vi ett långsiktigt perspektiv. 

Banken bildades som Stockholms Handelsbank 1871 av tidigare styrelseledamöter vid Stockholms Enskilda Bank som ville driva "den egentliga bankverksamheten" för kunder i Sveriges huvudstad Stockholm. De etablerade den grund av lokal bankverksamhet som vi fortsätter att bygga vidare på. 

Men det var en förändring i början av 1970-talet som gav oss vårt unika arbetssätt, baserat på tillit och ansvar.