1. Om koncernen

Om koncernen

Handelsbanken är en av världens starkaste banker med en stark lokal förankring och tillitsfulla relationer.

En verksamhet som bygger på tilltro och respekt

Woman and man in a meeting

Vår idé om hur vi ska driva bank bygger på tilltro och respekt, för kunder och för medarbetare. Vårt mål är att bygga livslånga relationer med våra kunder och att växa genom deras rekommendationer. Medarbetare på bankkontoren har stort ansvar och stora befogenheter att fatta beslut närmare kunden och att engagera sig lokalt på de vis de anser passa bäst. Övriga medarbetare runtom i banken arbetar också efter eget ansvar inom en öppen och stöttande företagskultur. 

Vi tror på att alltid ta ansvar. Genom att driva bank med försiktighet är det möjligt för oss att stödja våra kunder genom alla ekonomiska situationer. Genom att dela vår kunskap kan vi bidra till våra kunders ekonomiska förmåga. Och genom att leva upp till våra åtaganden kan vi göra en positiv skillnad för de samhällen där vi är verksamma. 

Vårt mål och våra medel

Måluppfyllelse

Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara konkurrenter på hemmamarknaderna. 

Målet ska främst nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.

Vår idé och arbetssätt

  • Stark tro på medarbetare
  • Decentraliserade beslut 
  • Kunden i centrum – inte produkter
  • Personlig service nära kunden
  • En ansvarsfull del av samhället
  • Långsiktighet
  • Resultatandelssystem för alla medarbetare

Resultat

  • Mest nöjda kunder sedan kundnöjdhetsmätningar startade 1989 
  • En av de mest kostnadseffektiva bankerna i Europa sedan många år
  • Lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna sedan tidigt 1990-tal

Var och hur vi gör affärer

the globe

Rikstäckande kontorsnät

Vi har ett rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Vi finns även på vissa andra marknader för att kunna stödja kunder från hemmamarknaderna.

tre människor

Lokalt ansvar

Varje bankkontor har kund- och affärsansvar och fattar besluten på sin lokala marknad. Bankkontoren stöttas av specialister och koncerngemensamma avdelningar. 

Ikon hand som håller i ett hjärta - omtanke

Nöjda kunder

Våra kunder gillar oss – både privatpersoner och företag. Läs mer om vad våra kunder uppskattar med oss och få mer information om de utmärkelser och undersökningsresultat vi tagit emot inom Handelsbankenkoncernen. 

Regelverk för kontroll

Som decentraliserad bank har vi en strikt centralt kontrollregelverk. Vår struktur för bolagsstyrning fördelar rättigheter och ansvar i enlighet med gällande lagar, regler och interna processer. 

Under Corporate governance-avsnittet här på vår koncerngemensamma webbplats kan du hitta mer information om aktiemarknaden, revisorer, ersättningar och regler.

Laws

Hur allt började

Fasad på ett Handelsbankenkontor

Som den äldsta aktien noterad på Stockholmsbörsen har vi ett långsiktigt perspektiv. 

Banken bildades som Stockholms Handelsbank 1871 av tidigare styrelseledamöter vid Stockholms Enskilda Bank som ville driva "den egentliga bankverksamheten" för kunder i Sveriges huvudstad Stockholm. De etablerade den grund av lokal bankverksamhet som vi fortsätter att bygga vidare på. 

Men det var en förändring i början av 1970-talet som gav oss vårt unika arbetssätt, baserat på tillit och ansvar.