- Handelsbanken.se- Handelsbanken.se

Investor relations

Finansiell information

Rapporter och presentationer

I rapport och presentationsdatabasen hittar du bankens publicerade filer, exempelvis års- och delårsrapporterna.

Skuldinvesterare

Skuldinvesterare tillhandahåller information om bankens finansiering och kreditrating. 
Icon

Bolagsstyrning

Handelsbankens bolagsstyrning hanterar processerna för beslutsfattning och struktur. Bolagsstyrningen hanterar även rättigheter och skyldigheter inom banken.
Icon

Handelsbankenaktien

Aktuell och historisk information om aktien, samt aktieägare, analytiker och annan aktierelaterad information.
a press release paper

Pressmeddelanden

Handelsbankens senaste nyheter och pressmeddelanden. Års- och delårsrapporter publiceras i samband med ett pressmeddelande.

a graph with a leaf on top

Gröna obligationer

Vi vill vara en ansvarsfull samhällsaktör. Genom att finansiera gröna projekt stödjer vi långsiktiga och hållbara lösningar.

Finansiell kalender

2024

8 januari - 6 februari Tyst period *)
7 februari
Bokslutskommuniké januari – december 2023
20 mars Årsstämma
5 - 23 april Tyst period *)
24 april Delårsrapport januari - mars
5 -16 juli Tyst period *)
17 juli Delårsrapport januari - juni
7 - 22 oktober Tyst period *)
23 oktober Delårsrapport januari - september
*) Tyst period
Under den tysta perioden arrangerar Investor Relations inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden. Denna period infaller som regel från och med den femte bankdagen i det nya kvartalet och fram till publiceringen av kvartalsrapporten.