Aktien i siffror

Handelsbankens aktie i siffror

2023 2022 2021 2020 2019
Resultat per aktie, kr 14,70 10,95 9,86 7,87 8.65
Ordinarie utdelning per aktie, kr 6,50 5,50 5,00 4,10 0
Extra utdelning per aktie, kr 6,50 2,50 - - -
Utdelningstillväxt, ordinarie utdelning, % 18 10 22 0 0
Börskurs A-aktien, 31 dec, kr 109,45 105,10 97,86 82,60 100,90
Börsvärde, 31 dec, mdkr 217 208 194 164 200
P/E-tal 7,4 9,7 9,9 10,5 11,7
 
 
ISIN     
Serie A     SE0007100599
Serie B     SE0007100607

Läs också

 - Handelsbanken.se
Aktuell och historisk information om Handelsbankenaktien.
Aktien