Skuldinvesterare

Vårt mål är att ha en diversifierad finansieringsstruktur i termer av valuta, marknad och skuldinstrument.
archive

Vår verksamhet

Likviditet

Handelsbanken har en stark likviditetssituation. Likviditetsreserven består av medel placerade i centralbanker och andra banker, samt säkerheter som är pantsättningsbara i centralbanker.

Finansiering

För att säkerhetsställa flexibilitet och effektiv tillgång till olika marknader så har vi etablerat ett flertal skuldprogram. Dessa utgör grunden för vår marknadsfinansiering.

Rating 

För att tillgodose våra investerare med en extern bedömning av bankens kreditvärdighet bedöms banken av tre kreditvärderingsinstitut; Moody’s, Standard and Poor’s och Fitch. Det säkerställda obligationsprogrammet bedöms av Moody’s.

Gröna obligationer

 - Handelsbanken.se

En hållbar lösning

Handelsbanken är en ansvarsfull del av samhället och vill bidra till en mer hållbar utveckling genom att finansiera gröna projekt. Genom denna finansiering stödjer vi långsiktiga och hållbara lösningar.

Ett filarkiv för upplåningsprogram och prospekt

Ett omfattande filarkiv

I vårt filarkiv hittar du information om våra finansieringsprogram och relevant skuldinvesterarinformation. Vi publicerar kvartalsvis en skuldinvesterarpresentation och information om våra säkerhetspooler. I arkivet hittar du även annan relevant information kring finansieringsprogram, prospekt, gröna obligationer samt andra filer. Använd sökfiltret för att hitta det du söker.

I arkivet hittar du:

  • Upplåningsprogram för Handelsbanken och Stadshypotek
  • Skuldpresentationer
  • Cover pool data

Plan avseende alternativ till interbankräntor (IBOR)

Här hittar du information om Handelsbankens planer gällande övergången från IBOR till riskfria alternativ, så kallade RFR (Risk free rates).