Vår historia

Lär dig mer om oss. Läs om hur vi utvecklades från en lokalbank fram till dagens bank, med verksamhet i flera länder.

Handelsbanken idag

Ett decentraliserat synsätt

Vårt sätt att driva bank med förtroende för våra medarbetare har varit föremål för ett flertal studier. Det decentraliserade synsättet har resulterat i nöjdare kunder, bättre kostnadseffektivitet och högre lönsamhet jämfört med våra konkurrenter. År efter år. Vi har kontinuerligt tillhört de banker som rankats högst av kreditvärderingsinstituten.

En personlig bank

På våra hemmamarknader Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien har vi väl utbyggda kontorsnät. Varje kontor tar hand om alla kundens affärer, etablerar relationer och fattar alla viktiga beslut lokalt. Personalen beslutar om hur man ska utveckla bankens affärer och om bankens roll i det lokala affärslivet. Vi vet att våra kunder, oavsett storlek, uppskattar att ha tillgång till medarbetare som förstår deras behov. Genom att kombinera det digitala med lokal kännedom och personlig kontakt gör vi det mesta av våra relationer. 

Vår internationella närvaro

Utöver våra hemmamarknader är vi närvarande i Luxemburg och USA för att kunna stödja våra kunder i deras utlandsaffärer. 

Vår resa

En lokal bank redan från start

Som den äldsta aktien listad på Stockholmsbörsen har vi en lång historia. Banken grundades 1871. Målet var en fullservicebank riktad mot kunder i Stockholm med omnejd. Det lokala är fortfarande grundläggande för vår bankverksamhet.

Internationell verksamhet

Sedan slutet av 80-talet har Handelsbanken verksamhet i flera länder. Under 90-talet etablerade vi i oss i Norden och erbjöd kunder i Danmark, Finland och Norge bankkontor med lokal kännedom. Sedan 2000 har vi även byggt ut kontorsnät i Storbritannien och Nederländerna. Vi är också verksamma i andra länder för att kunna bistå våra kunder i våra hemmamarknader.

Tillit och kundfokus

Efter en kris i slutet av 60-talet rekryterades Jan Wallander som ny vd. Hans övertygelse var att människor i grunden både har vilja och förmåga att utvecklas och hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och att sträva efter att söka och lösa nya utmaningar. 

Detta lade grunden till Handelsbankens decentraliserade arbetssätt med kunden i fokus. De lokala kontorscheferna fick ett eget ansvar för affären. Volymmålet skrotades för att istället fokusera på lönsamhet. Målet var, och är fortfarande, att räntabiliteten ska vara bättre än genomsnittet för våra konkurrenter.  

För att nå detta mål ska vi nöjdare kunder och vara mer kostnadseffektiva än våra konkurrenter. De år lönsamhetsmålet och övriga villkor är uppfyllda, avsätts en del av vinsten i ett vinstdelningssystem för alla anställda. 

Läs också

 - Handelsbanken.se
Aktuell och historisk information om Handelsbankenaktien.
Aktien