1. Om koncernen
  2. /
  3. Vår historia

Vår historia

Lär dig mer om oss. Läs om hur vi utvecklades från en lokalbank fram till dagens bank, med verksamhet i flera länder.
Tre personer vid ett skrivbord på ett kontor

Handelsbanken idag

Ett decentraliserat synsätt

Vårt sätt att driva bank med förtroende för våra medarbetare har varit föremål för ett flertal studier. Det decentraliserade synsättet har resulterat i nöjdare kunder, bättre kostnadseffektivitet och högre lönsamhet jämfört med våra konkurrenter. År efter år. Vi har kontinuerligt tillhört de banker som rankats högst av kreditvärderingsinstituten.

Varje kontor är sin egen bank

På alla våra sex hemmamarknader, det vill säga, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige, har vi väl utbyggda kontorsnät. Varje kontor fungerar som en självständig bank som fattar alla sina egna beslut. Kontorsledningen beslutar om kontorets affärer och om bankens roll i det lokala affärslivet. Vi vet att våra kunder, oavsett storlek, uppskattar att ha tillgång till medarbetare som förstår deras behov. Genom att kombinera det digitala med en lokal närvaro och personlig kontakt gör vi det mesta av våra relationer.

Vår internationella närvaro

Utöver våra hemmamarknader är vi närvarande på ytterligare utländska marknader för att kunna stöda våra kunder i deras utlandsaffärer. Vår storlek styrka och goda rykte gör oss till en naturlig affärspartner för stora företag och finansiella institutioner.


Vår resa

En lokal bank redan från start

Som den äldsta aktien listad på Stockholmsbörsen har vi en lång historia. Banken grundades 1871. Målet var en fullservicebank riktad mot kunder i Stockholm med omnejd. Det lokala är fortfarande grundläggande för vår bankverksamhet.

Internationell närvaro

Sedan slutet av 80-talet har Handelsbanken verksamhet i flera länder. Under 90-talet etablerade vi i oss i Norden och erbjöd kunder i Danmark, Finland och Norge bankkontor med lokal kännedom. Sedan år 2000 har vi även byggt ut kontorsnät i Storbritannien och Nederländerna. Vi är också verksamma i andra länder för att kunna bistå våra kunder i våra hemmamarknader.

Tillit och kundfokus

Efter en kris i slutet av 60-talet rekryterades Jan Wallander som ny vd. Hans övertygelse var att människor i grunden både har vilja och förmåga att utvecklas och hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och att sträva efter att söka och lösa nya utmaningar. 

Detta lade grunden till Handelsbankens decentraliserade arbetssätt med kunden i fokus. De lokala kontorscheferna fick ett eget ansvar för affären. Volymmålet skrotades för att istället fokusera på lönsamhet. Målet var, och är fortfarande, att räntabiliteten ska vara bättre än genomsnittet för våra konkurrenter.  

För att nå detta mål ska vi nöjdare kunder och var mer kostnadseffektiva än våra konkurrenter. De år lönsamhetsmålet och övriga villkor är uppfyllda, avsätts en del av vinsten i en vinstandelsstiftelse, Oktogonen, som investerar i Handelsbankens aktier. Varje år sedan start har vi uppfyllt målen och idag är de anställda genom Oktogonen en av bankens största delägare.

Handelsbanken genom historien

2021 är det 150 år sedan Handelsbanken grundades. Vill du veta mer om bankens historia?

Hur Jan Wallander gjorde Handelsbanken unik

Jan Wallander

En ny sorts bank 

Vår renodlade syn på bankverksamhet började med en särskild person, Jan Wallander. 2020 är det 100 år sedan han föddes. Här berättar vi om hur han skapade en ny sorts finansinstitut.

Handelsbanken brukade vara som de flesta andra banker. Men 1970 rekryterades en ny verkställande direktör, Jan Wallander. Wallander drevs av en stark tro på människors önskan om frihet och deras förmåga att ta ansvar. Han trodde också på att skapa ett system som gjorde det naturligt för dem att göra det rätta. 

Wallander ville sätta tillit, respekt och ansvar i första rummet: gentemot varandra och gentemot kunden.

Handelsbanken head office
Aktuell och historisk information om Handelsbankenaktien.
Aktien