1. Hållbarhet
Wind turbines Wind turbines in evening sun

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete omfattar all verksamhet på samtliga marknader.
a world globe with a leaf beside it

Hur vi ser på hållbarhet

Vårt engagemang   

I Handelsbanken förstår vi vilken påverkan vi har på samhället i stort, miljön och de finansiella marknaderna. Att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt har sedan länge varit en viktig del i vårt arbete.
Långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi har under lång tid integrerat ett hållbarhetstänk, vilket har gjort att det har blivit en naturlig del av vårt arbete. Våra starka finanser hjälper oss att inte bli en börda i tider när samhällets ekonomi är ansträngd, i stället kan vi bidra med vår stabilitet. Vi vill alltid vara nära vår marknad, nära våra kunder. 
Vi har ett stort ansvar och vi tar det ansvaret. 

Nyheter om hållbarhet

Kollegor som står och pratar i tappan

Principles for Responsible Banking (PRB) 

I samband med klimattoppmötet den 22-23 september lanserade FN sex principer för ansvarsfull bankverksamhet. Handelsbanken ställer sig bakom initiativet.  

Människor i stadsmiljö

Mer hållbarhet i våra investeringar 

Vi stärker nu hållbarhetskraven för alla fonder. Kriterierna för vilka bolag som väljs bort ökar, till samma krav som tidigare bara gällt för våra Criteriafonder.

-

Vår första Svanenmärkta räntefond

Handelsbanken Hållbar Global Obligation blir Svanenmärkt. Det är också vår första räntefond att bli Svanenmärkt.


Mer innehåll finns på engelska

träd

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete på koncernnivå? Då kan du följa länken till våra engelskspråkiga sidor.