Ansvarsfulla finansieringar

Lån och finansiering med en hållbar utgångspunkt

Ansvarsfull kreditgivning

En stor del av vår verksamhet

Bo- och företagslån är vår kärnaffär. För oss är det viktigt att vi har en hållbar låneverksamhet som baseras på våra kunders möjlighet att betala tillbaka. En låg återbetalningsmöjlighet kan aldrig motiveras av höga räntor eller god säkerhet. Vår typ av låneverksamhet skyddar kunden från att hamna i finansiella svårigheter på grund av skuld. En sund låneverksamhet är bra för både kunden, banken och samhället i stort.

Hållbarhetskrav 

De hållbarhetskrav som vi applicerar ger oss möjlighet att bidra till en större respekt för mänskliga rättigheter, bättre arbetsvillkor och klimatrelaterade fall. Vi stödjer även internationella initiativ och riktlinjer med mål att uppmana och påverka företags hållbarhet. Detta kan resultera att vi nekar kredit till företag som inte följer dessa krav.

Kreditpolicy

Vår kreditpolicy visar på att lån måste ske med ansvar och mote högra krav för etisk standard. 

Policydokument och riktlinjer

Kreditgivning till företag 


a graph with a leaf on top

Hållbar finansiering

Gröna lån

Med gröna lån finansierar vi hållbara projekt för att minimera vår negativa påverkar på miljön. Varje projekt är kontinuerligt övervakad för att säkerhetsställa att projekten tar hänsyn till miljö och klimat.

Gröna obligationer

Vi är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter, företag och institutioner som vill ge ut gröna obligationer. Vi erbjuder hjälp både vid utformning av villkor samt vid utgivning av gröna obligationer.


Handelsbankens gröna obligationer

Icon businessdeal
I augusti 2022 gav vi på Handelsbanken ut vår tredje gröna obligation. Genom att ge ut gröna obligationer kan vi finansiering av gröna projekt som stödjer långsiktig och hållbar utveckling.