Finansiering

Upplåningsprogrammen utgör kärnan i bankens marknadsfinansiering.

Våra skuldprogram

Nedan hittar du finansieringsprogrammen för både Handelsbanken och Stadshypotek. Dotterbolag till Handelsbanken och emitterar säkerställda obligationer med licens från Finansinspektionen. Information kring Stadshypoteks säkerställda obligationer redovisas i enlighet med svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer och European Covered Bond Council.

Handelsbanken

Kapital i miljoner Valuta
AUD Medium Term Bond Programme 10 000 AUD
Euro Medium Term Note Programme 50 000 USD
Euro Commercial Paper Programme 25 000 EUR
French Negotiable European Commercial Paper 9 500 EUR
U.S. Commercial Paper Program 25 000 USD
U.S. Medium Term Note Program rule 144A/exemption 3(a)(2) 20 000 USD
Yankee Certificate of Deposit unlimited USD
Medium Term Note - warrant and certificate programme 100 000 SEK
Swedish certificate programme 25 000 SEK
Samurai 400 000 JPY

Stadshypotek

Kapital i miljoner Valuta
AUD Medium Term Covered Bond Programme 5 000 AUD
Euro Medium Term Covered Note Programme 20 000 EUR
U.S. Medium Term Note Program rule 144A 15 000 USD
Swedish certificate programme 90 000 SEK

Domestic Covered bonds *  **

unlimited SEK
* Begränsas av storleken på säkerhetsmassan i poolen
** Aktuell lånevolym för löpande emissioner uppdateras veckovis och återfinns på