1. Karriär inom koncernen
Colleague is holding a meeting Colleague is talking to his working group

Karriär

Banken erbjuder många utvecklingsmöjligheter. Här finns information om hur det är att arbeta i Handelsbanken.

Decentraliserat arbetssätt
och tilltro och respekt för individen

en kvinna och en man som träffas vid en laptop

Vårt decentraliserade arbetssätt med tilltro och respekt för individen genomsyrar hela vår företagskultur. Det gäller oavsett var i världen Handelsbanken bedriver sin verksamhet eller öppnar nya bankkontor. Våra medarbetare ges stort ansvar och stora befogenheter att ta beslut i alla typer av frågor som rör kunden. Detta arbetssätt skapar delaktighet och ger varje medarbetare möjlighet att påverka bankens verksamhet. 

I Handelsbanken är alla viktiga. Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar och ska vara en självklar del av det dagliga arbetet. Våra skilda bakgrunder och erfarenheter gör att vi alla kan bidra till verksamheten med olika perspektiv.  

the globe

Ett utbrett kontorsnät

Vi har rikstäckande kontorsnät i våra hemmamarknader Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Varje bankkontor är sin egen bank. 

Employees all over the world

Nära 12 000 medarbetare

På Handelsbanken är vi närmare 12 000 medarbetare. Fler än 40 procent är anställda utanför Sverige. Under 2019 var 40 procent av alla chefer kvinnor. 

Ikon hand som håller i ett hjärta - omtanke

Kreditrating i topp

Handelsbanken är en av världens starkaste banker med mycket goda kreditbedömningar från ledande oberoende ratinginstitut. 

Gemensamma värderingar och en stark företagskultur

Våra gemensamma värderingar och starka företagskultur har en avgörande betydelse för vår framgång. Vårt sätt att bygga och driva Handelsbanken grundar sig på fler olika faktorer, dessa är: 

  • fokus på relationer
  • att vara affärsdriven
  • att vilja ta stort eget ansvar
  • tilltro och respekt för individen
  • att tillsammans skapa en positiv arbetsmiljö
  • jämställdhet och en inkluderande kultur.

Ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering i Handelsbanken

I Handelsbanken strävar vi efter att skapa en inkluderande kultur med tilltro och respekt för varje individ. Mångfald är en av nyckelfaktorerna för att skapa lönsamhet och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Banken ska spegla mångfalden i de samhällen vi verkar i. Vi strävar efter att uppnå och bibehålla en jämn könsfördelning i olika roller och delar av banken.

Att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av Handelsbankens grundläggande värderingar och kultur, och ska vara en självklar och integrerad del av det dagliga arbetet. Alla verksamhetsplaner ska innehålla mål och aktiviteter som främjar jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur. 


Utvecklingsmöjligheter

Two men in a meeting

Handelsbanken är en av Sveriges största banker. Vi har även etablerat vår affärsmodell på utvalda marknader. Oavsett om du är i början av ditt yrkesliv eller om du är redo för att ta nästa steg, så kan vi erbjuda dig möjlighet att utvecklas inom olika yrkesroller, inom olika delar av banken eller i de olika länder där banken är verksam. 

Banken har ett rikstäckande kontorsnät i våra sex hemmamarknader Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Vi har också närvaro på vissa andra marknader för att kunna stödja kunder från hemmamarknaderna. Alla kontor stöds av landsorganisationer och regionala huvudkontor, centrala affärsområden och koncerngemensamma centrala funktioner. 

Hitta lediga jobb på LinkedinÖppnas i nytt fönster

Mer innehåll finns på engelska

tre människor

Vill veta mer om hur det är att arbeta på Handelsbanken, vad det finns för utvecklingsmöjligheter eller träffa några medarbetare digitalt? Då kan du följa länken till våra engelskspråkiga sidor.