Handelsbanken.seHandelsbanken.se

Karriär

Decentraliserat arbetssätt med tilltro och respekt för individen

Vårt decentraliserade arbetssätt med tilltro och respekt för individen genomsyrar hela vår företagskultur. Våra medarbetare ges stort ansvar och stora befogenheter att ta beslut i alla typer av frågor som rör kunden. Detta arbetssätt skapar delaktighet och ger varje medarbetare möjlighet att påverka bankens verksamhet.

Handelsbanken vill vara den bästa banken för våra kunder. Vi strävar efter att skapa värde i alla våra kundmöten genom en ständig förändring och förbättring av vårt bankerbjudande för att möta våra kunders behov. 

Vill du bli en av oss?

Här hittar du våra lediga jobb.

jordglob

Ett utbrett kontorsnät

Vi har rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Banken har också närvaro i Luxemburg och USA för att kunna stödja kunder från hemmamarknaderna.

Employees all over the world

Nära 12 000 medarbetare

På Handelsbanken är vi närmare 12 000 medarbetare. Fler än 40 procent är anställda utanför Sverige. Under 2023 var 44 procent av alla chefer kvinnor. 

Ikon hand som håller i ett hjärta - omtanke

Kreditrating i topp

Handelsbanken rankas som en av världens mest stabila banker enligt de ledande ratinginstituten.

Handelsbanken som arbetsgivare

Handelsbanken.se

Hos oss är alla viktiga. Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar och ska vara en självklar del av vårt dagliga arbete, och en förutsättning för en god och inkluderande arbetsmiljö. Våra olika bakgrunder, erfarenheter och utbildningar gör att vi alla kan bidra till verksamheten med olika perspektiv.

Handelsbankens styrka bygger på våra medarbetares kompetens. Varje medarbetares potential ska tas tillvara och vi tror på viljan att utvecklas. Därför jobbar vi utifrån en tydlig struktur för utvecklingen av våra medarbetare som både utvecklar individen och vår verksamhet. På så sätt blir vi hela tiden bättre tillsammans.

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss på många sätt och en integrerad del i vår affärsmodell. Vi förstår att vi har en viktig roll och stor möjlighet att påverka miljön, de finansiella marknaderna och samhället i stort. Vi driver vår bank ansvarsfullt, hållbart och med stor omtanke för kunden. Därför har vi har tydliga hållbarhetsmål och en tydlig strategi för hur vi ska nå dit. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete i Handelsbanken.

Få koll på hur ditt företag mår- Handelsbanken.se

Våra hemmamarknader

Vi har ett rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader Sverige, Storbritannien, Norge och Nederländerna med tillhörande stödfunktioner. Läs gärna mer om våra karriärmöjligheter och vad vi kan erbjuda på din hemmamarknad på våra lokala karriärsidor.
Siluett över Stockholm stad

Sverige

I Sverige har vi ett rikstäckande kontorsnät med över 200 kontor med stark lokal förankring. Vi erbjuder banktjänster till privatpersoner såväl som till företag och andra finansiella institutioner. 
Vy över Oslo

Norge

I Norge finns mer än 40 bankkontor utspritt över landet. Vi stöttar dagligen våra kunder i privatekonomiska och företagsekonomiska frågor.
Great Britian

Storbritannien 

I Storbritannien finns Handelsbanken med över 160 bankkontor. Här erbjuder vi vardagstjänster för privatpersoner och företag.
Netherlands

Nederländerna

I Nederländerna erbjuder vi ett brett sortiment av banktjänster till privatpersoner, företag och fastighetsbolag. Idag finns mer än 25 bankkontor med stark lokal närvaro.

Kontakta oss

e-post kuvert
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Handelsbanken eller har du andra frågor kring vår rekryteringsprocess? Mejla oss gärna så hjälper vi dig.