Rating

Bankens kreditrating utfärdad av ledande och oberoende kreditvärderingsinstitut.
Svenska Handelsbanken AB Stadshypotek AB Covered bonds Handelsbanken plc
STANDARD & POOR'S 
Kortfristig A-1+ A-1+ A-1+
Långfristig AA- (S) AA- (S) AA-
Stand-alone Credit Profile A+
MOODY'S
Kortfristig Prime-1 Prime-1 N.A.
Långfristig Aa2 (S) Aaa N.A.
Baseline Credit Assessment a2
FITCH
Kortfristig F1+ F1+ F1+
Långfristig AA (S) AA AA (S)
Viability Rating aa (S) aa


S = Stable outlook

N = Negative outlook

Ratingrapport Standard and Poors's