Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. Två aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent vardera: den av personalen ägda vinstandelsstiftelsen Oktogonen och Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 31 december 2021

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 217 200 000 11,1
Stiftelsen Oktogonen 198 225 141 10.2
Lundberg-gruppen 82 335 000 4.2
Handelsbankens fondbolag 41 568 193 2.1
Swedbank Robur 27 284 420 1.4
Alecta 19 044 000 1.0
Folksam 13 730 969 0.7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse, T. Browalds stiftelse 13 000 000 0.7
Avanza Fonder 12 544 810 0.6
SPP Fonder 12 412 845 0.6
SEB Fonder 11 821 264 0.6
Livförsäkringsbolaget Skandia 10 733 643 0.6
3:e AP-Fonden 8 949 469 0.5
Nordea Fonder 8 235 378 0.4
Afa Försäkring 7 316 334 0.4