1. Investor relations
  2. /
  3. Aktien
  4. /
  5. Aktieägare

Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. Två aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent vardera: den av personalen ägda vinstandelsstiftelsen Oktogonen och Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 30 juni 2020

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 206 400 000 10.6
Stiftelsen Oktogonen 201 225 141 10.3
Lundberg-gruppen 72 835 000 3.7
Handelsbankens fondbolag 44 877 662 2.3
Swedbank Robur Fonder 33 991 689 1.7
Alecta 23 044 000 1.2
1:a AP Fonden 19 282 800 1.0
Folksam 15 257 438 0.8
SPP Fonder 14 858 852 0.8
3:e AP-fonden 14 063 640 0.7
AMF Försäkring och fonder 13 578 345 0.7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse,T. Browaldhs stiftelse 13 000 000 0.7
Didner & Gerge Fonder 12 978 792 0,7
Livförsäkringsbolaget Skandia 12 036 410 0.6
SEB Fonder 11 876 924 0.6