Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. En aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent, Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 31 mars 2023

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 221 200 000 11,4
Stiftelsen Oktogonen 159 225 141 8,2
Lundberg-gruppen 87 335 000 4,5
Handelsbankens fondbolag 50 990 079 2,6
Swedbank Robur 26 409 727 1,4
Nordea fonder 26 371 207 1,4
SEB Fonder 23 266 035 1,2
Folksam 15 921 304 0,8
Avanza Fonder 13 944 491 0,7
Livförsäkringsbolaget Skandia 13 401 136 0,7
Länsförsäkringar Fondförvaltning 13 100 838 0,7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse, T. Browalds stiftelse 13 000 000 0,7
Avanza Pension 12 126 572 0,6
SPP Fonder 12 540 546 0,6
Afa Försäkring 12 304 862 0,6