Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. En aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent, Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 30 juni 2022

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 219 200 000 11,3
Stiftelsen Oktogonen 183 225 141 9,4
Lundberg-gruppen 84 335 000 4,3
Handelsbankens fondbolag 46 848 336 2,4
Nordea fonder 25 621 814 1,3
Swedbank Robur 24 742 565 1,3
Folksam 15 113 746 0,8
SPP fonder 13 667 539 0,7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse, T. Browalds stiftelse 13 000 000 0,7
Avanza Fonder 12 824 987 0,7
Didner & Gerge Fondförvaltning 12 082 555 0,6
SEB Fonder 11 841 948 0,6
Afa Försäkring 10 076 612 0,5
Livförsäkringsbolaget Skandia 9 704 890 0,5