1. Investor relations
  2. /
  3. Aktien
  4. /
  5. Aktieägare

Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. Två aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent vardera: den av personalen ägda vinstandelsstiftelsen Oktogonen och Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 30 juni 2021

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 215 200 000 11.0
Stiftelsen Oktogonen 201 225 141 10.3
Lundberg-gruppen 81 835 000 4.2
Handelsbankens fondbolag 40 097 844 2.1
Swedbank Robur Fonder 29 430 276 1.5
Alecta 23 044 000 1.2
1:a AP Fonden 18 644 535 1.0
Folksam 14 657 039 0.8
Didner & Gerge Fonder 14 268 914 0.7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse, T. Browalds stiftelse 13 000 000 0.7
3:e AP-fonden 12 980 454 0.7
SPP Fonder 12 666 330 0,7
Livförsäkringsbolgaet Skandia 12 560 954 0.6
Avanza Fonder 12 369 179 0.6
SEB Fonder 12 280 991 0.6