1. Investor relations
  2. /
  3. Aktien
  4. /
  5. Aktieägare

Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. Två aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent vardera: den av personalen ägda vinstandelsstiftelsen Oktogonen och Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 31 mars 2020

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 204 900 000 10.5
Stiftelsen Oktogonen 201 225 141 10.3
Lundberg-gruppen 72 685 000 3.7
Handelsbankens fondbolag 44 106 636 2.3
Swedbank Robur Fonder 39 185 987 2.0
Alecta 23 044 000 1.2
3:e AP-fonden 14 676 275 0.8
SPP Fonder 13 970 691 0.7
Folksam 13 817 081 0.7
Didner & Gerge Fonder 13 789 078 0,7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse,T. Browaldhs stiftelse 13 000 000 0.7
Livförsäkringsbolaget Skandia 12 028 899 0.6
1:a AP Fonden 10 551 860 0.7
AMF Försäkring och fonder 10 036 488 0.5
Avanza Fonder 9 550 632 0.5