Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. En aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent, Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 30 september 2022

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 221 200 000 11,4
Stiftelsen Oktogonen 183 225 141 9,4
Lundberg-gruppen 84 335 000 4,3
Handelsbankens fondbolag 47 004 250 2,4
Nordea fonder 26 697 958 1,4
Swedbank Robur 25 226 585 1,3
Folksam 15 198 458 0,8
SPP fonder 13 847 839 0,7
Avanza Fonder 13 130 493 0,7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse, T. Browalds stiftelse 13 000 000 0,7
Didner & Gerge Fondförvaltning 12 934 110 0,7
Livförsäkringsbolaget Skandia 12 119 502 0,6
Länsförsäkringar Fondförvaltning 11 955 408 0,6
SEB Fonder 11 430 019 0,6
Afa Försäkring 10 169 462 0,5