Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

-
Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. En aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent, Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

De största svenska aktieägarna 30 september 2023

Antalet aktier Procent röster
Industrivärden 226 200 000 11,6
Stiftelsen Oktogonen 159 225 141 8,2
Lundberg-gruppen 87 335 000 4,5
Handelsbankens fondbolag 59 372 351 3,0
SEB Fonder 34 315 287 1,9
Swedbank Robur 28 837 946 1,4
Länsförsäkringar Fondförvaltning 17 250 066 0,9
Nordea fonder 17 096 411 1,1
Folksam
16 658 167
0,9
Avanza Fonder 14 932 704 0,8
SPP Fonder 14 289 329 0,7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse, T. Browalds stiftelse 13 000 000 0,7
Afa Försäkring 12 779 252 0,7
Livförsäkringsbolaget Skandia 12 541 715 0,6
1:a AP Fonden 10 535 742 0,5