1. Hållbarhet
  2. /
  3. Vår klimatpåverkan

Vår klimatpåverkan

Vi arbetar ständigt med att stoppa och motverka den klimatpåverkan som vår verksamhet har, både direkt och indirekt.
Medelålders par sitter i trädgården och läser

Handelsbankens klimatpåverkan

Indirekta påverkan

Majoriteten av vår klimatpåverkan i Handelsbanken kommer från affärer vi finansierar och investerar i. Därför är det viktigt att aktivt påverka och ställa krav på hållbarhetsarbetet i de företag vi finansierar och investerar i. Vår målsättning är att skapa en bra avkastning samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid. 

Direkta konsekvenser

Genom att minska vår pappersförbrukning och att välja möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan. Detta har blivit möjligt genom digitala lösningar och nya insikter som vi implementerat i vårt arbetssätt. Vi mäter vår påverkan i alla våra hemmamarknader, vilket representerar 97 procent av våra anställda. Vi arbetar ständigt med att minimera koldioxidutsläpp som genereras genom vår verksamhet. Vårt mål är att minimera vår påverkan i enlighet med Parisavtalet och the Sustainable Development Goals.

Initiativ vi ställer oss bakom

För att bekämpa klimatförändringar ställer vi oss bakom ett flertal initiativ och integrerar dem i vår verksamhet.


För att minska vår miljöpåverkan

X2000 tåg rullar fram i hög fart

Vi strävar efter att bli mer hållbara

Vårt mål är att minimera vår miljöpåverkan genom kontinuerlig utveckling av miljöarbetet. Vi försöker åstadkomma det genom bland annat hög resurseffektivitet, återvinning och genom att beakta miljöpåverkan vid inköp och resande. Verksamhetens egna utsläpp av koldioxid ska minska över tid, väl i linje med Parisavtalet. Som en del i bankens miljöarbete klimatkompenserar vi för de redovisade koldioxidutsläpp som verksamheten genererar.

  • Under 2019 minskade bankens totala koldioxidutsläpp med 5 procent och utsläppen per anställd med 6,5 procent. Sedan 2013 har bankens årliga koldioxidutsläpp minskat med knappt 7 100 ton koldioxid. 
  • Sedan 2013 har den årliga elförbrukningen minskat med 12 300 MWh. Detta motsvarar den genomsnittliga årliga energiförbrukningen för 615 villor. 
  • Under 2018 ökade antal tjänsteresor med tåg i Sverige med 53 procent, motsvarande i hela koncernen var 7 procent. Antal tjänsteresor med flyg sjönk för hela koncernen.