1. Om koncernen
  2. /
  3. Organisation
  4. /
  5. Dotterbolag

Dotterbolag

Här hittar du sammanställd information om Handelsbankens dotterbolag.

Företag

Här hittar du information om följande dotterbolag: Ecster AB, EFN Ekonomikanalen AB, Handelsbanken Finans AB, Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken Liv AB, Handelsbanken Market Securities, Inc., Handelsbanken plc, Handelsbanken Rahoitus Oyj, Heartwood Wealth Management Limited, Optimix Vermogensbeheer NV samt Stadshypotek AB. 

Ecster AB

Ecster AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Företaget erbjuder betallösningar för både e-handel och fysiska affärer. Ecster finns representerade i Sverige och Finland.

Styrelse

Katarina Ljungqvist, ordförande
Sanna K Augustsson, vd
Agneta Lilja
Benny Johansson
Åsa Holtman Öhman, arbetstagarrepresentant

Ledande befattningshavare  

Sanna K Augustsson, vd
Johan Näslund, CFO och tf chef Customer Insights & Analytics
Katarina Karlén, chefsjurist
Jari Kollani, filialchef Finland  
Ulf Solheim, tf chef Operations Sverige
Anna Parmström, kommunikationschef och tf stf chef Operations Sverige
Wilhelm Windrup, chef riskkontroll
Jonas Allert, IT-chef och tf chef Business Development & Products
Anna-Maria Broheim, personalchef
Mikael Wenngren, kreditchef

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
Valhallavägen 195
Stockholm, Sverige

Postadress:
Box 2169
115 53 Stockholm
Sverige

Webbplats:
 
Ecster.seÖppnas i nytt fönster


EFN Ekonomikanalen AB

EFN Ekonomikanalen AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB. EFN står för Ekonomi- och FinansNyheterna. EFN gör inslag om privatekonomi, börs, makroekonomi och annat som berör ekonomi. EFN är ett registrerat varumärke och det redaktionella innehållet publiceras och distribueras av EFN AB. EFN Ekonomikanalen är leverantör och utser utgivare för de program och övrigt innehåll som tillhandahålls på www.efn.se.

Programverksamheten står under tillsyn av Konsumentombudsmannen, Myndigheten för radio och tv (med Granskningsnämnden för radio och tv) och Justitiekanslern. 

Styrelse

Magnus Berglund
Carl Bjurling
Anders Fagerdahl
Ulf Köping-Höggård
Katarina Ljungqvist

Ledande befattningshavare

Madeleine Bolander, vd
Anna Fagerström, ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter

Adress:

Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm
Sverige

Organisationsnummer: 
556930-1608

E-postadress:  
redaktionen@efn.se

Webbplats:
EFN.seÖppnas i nytt fönster


Handelsbanken Finans AB

Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Handelsbanken Finans administrerar en avvecklingsportfölj bestående av strukturerade leasingprodukter.

Styrelse

Peter Carlberg, ordförande
Nicklas Grip
Erik de la Motte

Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut 
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut har Finansinspektionen gjort en lämplighetsprövning av styrelsens medlemmar. Mot bakgrund av Finansinspektionens lämplighetsprövning samt styrelsemedlemmarnas utbildning, insikt och erfarenhet bedöms deras lämplighet för uppdraget vara god.

Ledande befattningshavare  

Magnus Sternbrink, vd
Charlotta Reuterving, ekonomichef

Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut har Finansinspektionen gjort en lämplighetsprövning av verkställande direktören. Mot bakgrund av Finansinspektionens lämplighetsprövning samt verkställande direktörens utbildning, insikt och erfarenhet bedöms dennes lämplighet för uppdraget vara god.

Penningtvätt

Anne Irle
Magnus Sternbrink

Dataskyddsombud 

Mats Anderfjärd

Klagomålsansvarig 

Eva Rångevall

Ersättningar

Ersättningspolicy (pdf)

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
Torsgatan 12 
Stockholm, Sverige

Postadress:
106 35 Stockholm
Sverige

Organisationsnummer:
556053-0841

Telefonnummer:
+46 8 701 10 00

Handelsbanken Finans AB's filial i Finland 

Besöksadress: 
Itämerenkatu 11-13
FI-00180 Helsinki
Finland

Postadress: 
PB 900
FI-00180 Helsinki
Finland

Telefonnummer:
+358 9 13371 


Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Fonder AB är ett fondbolag som förvaltar drygt 100 olika fonder. Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken med en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Handelsbanken Fonder AB har egen anställd personal och ansvarar även för de delar av verksamheten som är utlagd till andra enheter.

Styrelse

Michael Green, ordförande
Malin Björkmo, oberoende styrelseledamot
Helen Fast Gillstedt, oberoende styrelseledamot
Lars Seiz, oberoende styrelseledamot
Maria Lönnqvist, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp  

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd
Henrik Åhman, stf vd
Maria Forssman, riskchef 
Johan Guggi, chef affärsområde Allokeringsförvaltning
Christofer Halldin, chef affärsområde Aktiv förvaltning
Emma Viotti, chef affärsområde Passiv förvaltning
Rikard Eriksson, chef Exekvering
Magdalena Wahlqvist Alveskog, hållbarhetsansvarig
Staffan Ringvall, ägarstyrningsansvarig och styrelsesekreterare
Fredrik Köster, chefsjurist
Hanna Nyqvist, chef compliance (adjungerad)
Elisabeth Henning, chef fondadministration (adjungerad) 
Karin Askelöf, chef ansvarsfulla investeringar (adjungerad)  

Fondbolagens revisor
Vald vid bolagsstämman 
Ernst & Young AB, Jesper Nilsson 

Förvaltarpolicy (pdf) 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar (pdf)  
Röstningsöversikt Handelsbanken fonder (pdf)Öppnas i nytt fönster  
Röstningsöversikt Xact kapitalförvaltning AB  (pdf 2,3 MB) 
Incitament  (pdf) 
Ersättningar till anställda (pdf)

Kontaktuppgifter

Postadress:
106 70 Stockholm
Sverige  

Organisationsnummer:
556418-8851

Telefonnummer:
+46 8 701 10 00

E-postadress:
fondredaktionen@handelsbanken.se

Fondbolaget är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag som gäller från och med 2005.


Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

Handelsbanken Liv är Handelsbankenkoncernens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Vi finns representerade på över 400 bankkontor runt om i Sverige. I Handelsbanken Liv koncernen ingår dotterbolaget SHB Liv Försäkrings AB i Finland som erbjuder försäkringslösningar i Norge och Finland.

Styrelse

Mikael Hallåker, ordförande
Tobias Lindhe
Katarina Berner Frösdal
Dan Lindwall
Viveka Classon
Anders Ohlner
Ann-Christin Thorsell, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp

Louise Sander, vd 
Mattias Sandholm, vice vd 
Lise-Lotte Jakobsson, chef Operations & IT
Maria Hård af Segerstad, chef marknad och affärsutveckling
Sara Rindevall, chef erbjudande och affärsutveckling  
Simon Eriksson, chef finans
Linda Hellström, chef juridik 
Magnus Åberg, chef personal

Rapporter och presentationer
Policy för ansvarsfulla investeringarÖppnas i nytt fönster    
Policy för hållbarhet Öppnas i nytt fönster
Ersättning till anställda i Handelsbanken Liv (pdf)
Principer för aktieägarengagemang och investeringar (pdf)

Kontaktuppgifter

Postadress:
Box 1325
111 83 Stockholm
Sverige 

Telefonnummer:
+46 8 701 71 00

E-postadress:
handelsbankenliv@handelsbanken.se


Handelsbanken Market Securities, Inc.

Handelsbanken Market Securities, Inc. är ett dotterbolag till Handelsbanken, grundat 1995. Bolaget mäklar nordiska aktier och distribuerar Handelsbankens analyser i USA.

Styrelse  

Martin Blåvarg, Chairman
Susanna Svartz
Ken Murakami
Micaela Grimm
Tamara Hunter

Ledningsgrupp 

Micaela Grimm, President
Tamara Hunter, Head of Compliance

Kontaktuppgifter

Postadress:
875 Third Avenue, 4th Floor
New York, New York
USA

Telefonnummer:
+1 212 838 5200

Handelsbanken Market Securities är registrerat hos SEC och är en FINRA medlem  


Handelsbanken plc

1 december 2018 överförde Svenska Handelsbanken AB (plc) sin verksamhet i Storbritannien till ett helägt dotterbolag. Handelsbanken plc är en fullvärdig bank med rätt att bedriva verksamhet i Storbritannien. Genom att etablera ett helägt brittiskt dotterbolag lägger vi grunden för framtida utveckling och tillväxt. Vi visar också att vi är fortsatt beslutna att utveckla ett kontorsnät med lokal förankring och verksamhet över hela Storbritannien.

Styrelse   

Mikael Hallåker, Chairman
Agneta Lilja, Chair of the Board Nomination Committee
Tanya Castell, Chair of the Board Risk and Compliance Committee 
Maureen Laurie, Chair of the Board Remuneration Committee 
John Ellacott, Chair of the Board Audit Committee 
Mikael Sørensen, Chief Executive Officer
Martin Björnberg, Chief Financial Officer

Ledningsgrupp

Mikael Sørensen, Chief Executive Officer 
Tracey Davidson, Deputy CEO
Martin Björnberg, Chief Financial Officer 
Simon Bradley, Chief Credit Officer  
Matthew Handley, Chief Risk Officer 
Bernie Charles, Chief Human Resources Officer  
Louise Kingston, Chief Compliance Officer
Georgina Silvester, Chief Operating Officer
Ulrica Stolt Kirkegaard, Head of Products and Customer Journey  
Klas Bornälv, Chief Information Officer
Chris Teasdale, Head of Handelsbanken South West UK 
Graham Turner, Head of Handelsbanken Central UK 
John Hodson, Head of Handelsbanken London & South East UK 
Ingela Forsberg, Head of Handelsbanken North West UK 

Suzanne Minifie, Head of Handelsbanken Yorkshire & North East 

Kontaktuppgifter

Adress:  
3 Thomas More Square 
London E1W 1WY 
Storbritannien 

Telefonnummer: 
+44 20 7578 8000


Handelsbanken Rahoitus Oyj

Handelsbanken Rahoitus / Handelsbanken Finans Abp är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Företaget finansierar maskiner, utrustning och bilar via Handelsbankens kontorsnät i Finland.

Styrelse

Hannu Oksanen, ordförande
Jari Murtoperä
Johan Näslund
Harri Tuohimaa

Ledningsgrupp 

Harri Tuohimaa, vd 
Erja Hyle, kortutgivning
Jari Kollani, säljföretag  
Ritva Helenius, ekonomichef
Juha Söderholm, juridik

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
Itämerenkatu 11-13
FI-00180 Helsinki
Finland

Postadress:
PB 900
FI-00180 Helsinki
Finland

Organisationsnummer:
0112308-8

Telefonnummer:
+358 9 13 371

Webbplats:
handelsbankenrahoitus.fiÖppnas i nytt fönster


Heartwood Wealth Management Limited

Heartwood Wealth Management är sedan 2013 ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Heartwood Wealth Management Ltd verkar under två separata varumärken: Handelsbanken Wealth Management och Heartwood Investment Management. Handelsbanken Wealth Management förvaltar förmögenheter åt Handelsbanken plc's kunder via bankens drygt 200 kontor i Storbritannien.

Styrelse 

Michael Broom, Chairman
Tracey Davidson, Chief Executive Officer 
Peter McCree, Chief Operating Officer

Ledningsgrupp

Tracey Davidson, Chief Executive Officer
Graham Bishop, Chief Investment Officer 
Alex Spreckley, Head of Wealth Management
Peter McCree, Executive Director / COO, Handelsbanken Wealth & Heartwood 
Haydn Aird, Head of Third Party Distribution 
Dominic Fielding, Head of Compliance & Risk  
Matt Hollier, Head of Product
Lucy Jackson, Head of HR
Kanene Nwodika, Head of Finance

Kontaktuppgifter

Postadress:
No.1 Kingsway
London WC2B 6AN
Storbritannien

Telefonnummer:
+44 20 7045 1320 

FCA number:
197340 

E-postadress:
marketing@heartwoodgroup.co.uk 

Heartwood Wealth Management Ltd är reglerade och auktoriserade för placeringsverksamhet av Financial Conduct Authority i Storbritannien (FCA).


Optimix Vermogensbeheer NV

Optimix Vermogensbeheer NV är en nederländsk förmögenhetsförvaltare som är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Optimix verkar under eget varumärke och ansvarar för all kapitalförvaltning för Handelsbankens kunder i Nederländerna. 

Styrelse 

Ton Schoemaker, Manager
Jaap Westerling, Manager

Kontaktuppgifter

Postadress:
Johannes Vermeerstraat 14
NL-1071 DR Amsterdam
Nederländerna

Telefonnummer:
+31 20 570 30 30

E-postadress:
info@optimix.nl


Stadshypotek AB

Stadshypotek AB är ett av Sveriges ledande bolåneinstitut. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1865. Sedan 1997 är Stadshypotek ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.  

Policy för ersättning lämplighetsprövning och kompetenskrav (pdf)
Skuldinvesterare 
Rapporter och presentationer
Bolagsordning StadshypotekÖppnas i nytt fönster

Styrelse

Louise Sander, ordförande
Mikael Hallåker
Helena Öström Nimander
Helena Håkansson, arbetstagarrepresentant 
Jörgen Nilsson
Michael Bertorp

Ledningsgrupp

Göran Stille, vd
Tomas Wistedt, kredit
Mattias Lidgren, finansiering
Helena Westin, ekonomi
David Haqvinsson, produkt- och affärsutveckling
Fredrik Otteland, IT och system
Ulrika Söderberg, juridik 
Anna Österman, fastighetsvärdering
Klas Arnald, HR

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Torsgatan 12-14
Stockholm, Sverige

Postadress:
103 70 Stockholm
Sverige

Telefonnummer:
+46 8 701 54 00