1. Om koncernen
  2. /
  3. Organisation
  4. /
  5. Dotterbolag

Dotterbolag

Här hittar du sammanställd information om Handelsbankens dotterbolag.

Företag

Här hittar du information om följande dotterbolag: Ecster AB, EFN Ekonomikanalen AB, Handelsbanken Finans AB, Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken Liv AB, Handelsbanken Market Securities, Inc., Handelsbanken plc, Handelsbanken Rahoitus Oyj, Handelsbanken Wealth & Asset Management Ltd, Optimix Vermogensbeheer NV samt Stadshypotek AB. 

Ecster AB

Ecster AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Företaget erbjuder betallösningar för både e-handel och fysiska affärer. Ecster finns representerade i Sverige och Finland.

Styrelse

Katarina Ljungqvist, ordförande
Sanna K Augustsson, vd
Agneta Lilja
Benny Johansson
Åsa Holtman Öhman, arbetstagarrepresentant

Ledande befattningshavare  

Sanna K Augustsson, Chief Executive Officer
Johan Näslund, Chief Financial Officer,
Katarina Karlén, Chief Legal Officer
Johan Nordström, Chief Operating Officer, Sverige
Anna Parmström, Chief Communication and Sustainability Officer
Jari Kollani Chief Operating Officer, Finland
Wilhelm Windrup, Chief Insights Officer
Jonas Allert, Chief Technical Officer
Eva Gabrielsson, Head of HR
Mikael Wenngren, Chief Credit Officer
Fredrik Otteland, Chief Products Officer

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
Valhallavägen 195
Stockholm, Sverige

Postadress:
Box 2169
115 53 Stockholm
Sverige

Webbplats:
 
Ecster.seÖppnas i nytt fönster


EFN Ekonomikanalen AB

EFN Ekonomikanalen AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB. EFN står för Ekonomi- och FinansNyheterna. EFN gör inslag om privatekonomi, börs, makroekonomi och annat som berör ekonomi. EFN är ett registrerat varumärke och det redaktionella innehållet publiceras och distribueras av EFN AB. EFN Ekonomikanalen är leverantör och utser utgivare för de program och övrigt innehåll som tillhandahålls på www.efn.se.

Programverksamheten står under tillsyn av Konsumentombudsmannen, Myndigheten för radio och tv (med Granskningsnämnden för radio och tv) och Justitiekanslern. 

Styrelse

Magnus Berglund
Anders Fagerdahl
Ulf Köping-Höggård
Jan Larsson
Mikaela Strand 

Ledande befattningshavare

Madeleine Bolander, vd
Anna Fagerström, ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter

Adress:

Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm
Sverige

Organisationsnummer: 
556930-1608

E-postadress:  
redaktionen@efn.se

Webbplats:
EFN.seÖppnas i nytt fönster


Handelsbanken Finans AB

Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Handelsbanken Finans administrerar en avvecklingsportfölj bestående av strukturerade leasingprodukter.

Styrelse

Peter Carlberg, ordförande
Nicklas Grip
Malin Lignell
Magnus Sternbrink

Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut 
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut har Finansinspektionen gjort en lämplighetsprövning av styrelsens medlemmar. Mot bakgrund av Finansinspektionens lämplighetsprövning samt styrelsemedlemmarnas utbildning, insikt och erfarenhet bedöms deras lämplighet för uppdraget vara god.

Ledande befattningshavare  

Magnus Sternbrink, vd
Charlotta Reuterving, ekonomichef

Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ledningsprövning i kreditinstitut har Finansinspektionen gjort en lämplighetsprövning av verkställande direktören. Mot bakgrund av Finansinspektionens lämplighetsprövning samt verkställande direktörens utbildning, insikt och erfarenhet bedöms dennes lämplighet för uppdraget vara god.

Penningtvätt

Anne Irle
Magnus Sternbrink

Dataskyddsombud 

Mats Anderfjärd

Klagomålsansvarig 

Eva Rångevall

Ersättningar

Ersättningspolicy (pdf)

Kontaktuppgifter

Postadress:
106 70 Stockholm
Sverige

Organisationsnummer:
556053-0841

Telefonnummer:
+46 8 701 10 00

Handelsbanken Finans AB's filial i Finland 

Besöksadress: 
Itämerenkatu 11-13
FI-00180 Helsinki
Finland

Postadress: 
PB 900
FI-00180 Helsinki
Finland

Telefonnummer:
+358 9 13371 


Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Fonder AB är ett fondbolag som förvaltar drygt 100 olika fonder. Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken med en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Handelsbanken Fonder AB har egen anställd personal och ansvarar även för de delar av verksamheten som är utlagd till andra enheter.

Styrelse

Michael Green, ordförande
Malin Björkmo, oberoende styrelseledamot
Helen Fast Gillstedt, oberoende styrelseledamot
Lars Seiz, oberoende styrelseledamot
Åsa Holtman Öhman, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp  

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd
Henrik Åhman, stf vd
Fredrik Alheden, riskchef
Johan Guggi, chef affärsområde Allokeringsförvaltning
Christofer Halldin, chef affärsområde Aktiv förvaltning
Emma Viotti, chef affärsområde Passiv förvaltning
Rikard Eriksson, chef Exekvering
Karin Askelöf, hållbarhetsansvarig 
Staffan Ringvall, ägarstyrningsansvarig och styrelsesekreterare
Fredrik Köster, chefsjurist
Hanna Nyqvist, chef compliance (adjungerad)
Elisabeth Henning, chef fondadministration (adjungerad)  

Fondbolagens revisor
Vald vid bolagsstämman 
Ernst & Young AB, Jesper Nilsson 

Förvaltarpolicy (pdf) 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar (pdf 4,6 MB)
Röstningsrapport och valberedningsbolag (pdf)
Incitament (pdf)
Ersättningar till anställda (pdf)

Kontaktuppgifter

Postadress:
106 70 Stockholm
Sverige  

Organisationsnummer:
556418-8851

Telefonnummer:
+46 8 701 10 00

E-postadress:
fondredaktionen@handelsbanken.se

Fondbolaget är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag som gäller från och med 2005.


Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

Handelsbanken Liv är Handelsbankenkoncernens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Vi finns representerade på alla våra bankkontor runt om i Sverige. I Handelsbanken Liv koncernen ingår dotterbolaget SHB Liv Försäkrings AB i Finland som erbjuder försäkringslösningar i Norge och Finland.

Styrelse

Mikael Hallåker, ordförande
Tobias Lindhe
Katarina Berner Frösdal
Dan Lindwall
Viveka Classon
Anders Ohlner
Ann-Christin Thorsell, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp

Tobias Lindhe, Vd 
Joachim ALes, Chef Operations
Martin Björgell, Chef produkt och affärsanalys
Simon Eriksson, Chef finans  
Linda Hellström, Chef juridik
Lise-Lotte Jakobsson, Chef Utveckling 
Magnus Åberg, Chef personal

Rapporter och presentationer
Policy för ansvarsfulla investeringar  (pdf)   
Policy för hållbarhet  (pdf)
Ersättning till anställda i Handelsbanken Liv (pdf)
Principer för aktieägarengagemang och investeringar (pdf)

Kontaktuppgifter

Postadress:
Box 1325
111 83 Stockholm
Sverige 

Telefonnummer:
+46 8 701 71 00

E-postadress:
handelsbankenliv@handelsbanken.se


Handelsbanken Market Securities, Inc.

Handelsbanken Market Securities, Inc. är ett dotterbolag till Handelsbanken, grundat 1995. Bolaget mäklar nordiska aktier och distribuerar Handelsbankens analyser i USA.

Styrelse  

Lars Höglund, Chairman
Martin Blåvarg
Ken Murakami
Micaela Grimm
Tamara Hunter

Ledningsgrupp 

Micaela Grimm, President
Tamara Hunter, Head of Compliance

Kontaktuppgifter

Postadress:

900 Third Avenue
New York, New York
USA

Telefonnummer:
+1 212 838 5200

Handelsbanken Market Securities är registrerat hos SEC och är en FINRA medlem  


Handelsbanken plc

1 december 2018 överförde Svenska Handelsbanken AB (plc) sin verksamhet i Storbritannien till ett helägt dotterbolag. Handelsbanken plc är en fullvärdig bank med rätt att bedriva verksamhet i Storbritannien. Genom att etablera ett helägt brittiskt dotterbolag lägger vi grunden för framtida utveckling och tillväxt. Vi visar också att vi är fortsatt beslutna att utveckla ett kontorsnät med lokal förankring och verksamhet över hela Storbritannien.

Styrelse   

Mikael Hallåker, Chairman
Agneta Lilja, Chair of the Board Nomination Committee
Tanya Castell, Chair of the Board Risk and Compliance Committee 
Maureen Laurie, Chair of the Board Remuneration Committee 
John Ellacott, Chair of the Board Audit Committee 
Mikael Sørensen, Chief Executive Officer
Martin Björnberg, Chief Financial Officer

Ledningsgrupp

Mikael Sørensen, Chief Executive Officer 
Tracey Davidson, Deputy CEO
Martin Björnberg, Chief Financial Officer
Simon Bradley, Chief Credit Officer
Matthew Handley, Chief Risk Officer
Bernie Charles, Chief Human Resources Officer
Louise Kingston, Chief Compliance Officer
Georgina Silvester, Chief Operating Officer
Ulrica Stolt Kirkegaard, Head of Products and Customer Journey   
Klas Bornälv, Chief Information Officer
Chris Teasdale, Head of Handelsbanken South West UK and acting Head of Handelsbanken North West UK
John Hodson, Head of Handelsbanken London & South East UK 
Suzanne Minifie, Head of Handelsbanken Yorkshire & North East and acting Head of Handelsbanken Central UK

Kontaktuppgifter

Adress:  
3 Thomas More Square 
London E1W 1WY 
Storbritannien 

Telefonnummer: 
+44 20 7578 8000


Handelsbanken Rahoitus Oyj

Handelsbanken Rahoitus / Handelsbanken Finans Abp är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Företaget finansierar maskiner, utrustning och bilar via Handelsbankens kontorsnät i Finland.

Styrelse

Hannu Oksanen, ordförande
Jari Murtoperä
Johan Näslund
Harri Tuohimaa

Ledningsgrupp 

Harri Tuohimaa, vd 
Erja Hyle, kortutgivning
Jari Kollani, säljföretag  
Ritva Helenius, ekonomichef
Juha Söderholm, juridik

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
Itämerenkatu 11-13
FI-00180 Helsinki
Finland

Postadress:
PB 900
FI-00180 Helsinki
Finland

Organisationsnummer:
0112308-8

Telefonnummer:
+358 9 13 371

Webbplats:
handelsbankenrahoitus.fiÖppnas i nytt fönster


Handelsbanken Wealth & Asset Management Limited

Handelsbanken Wealth & Asset Management Limited (tidigare Heartwood Wealth Management Limited) är sedan 2013 ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Det har varit ägt av Handelsbanken UK's dotterbolag plc sedan 2018 och verkar under två separata varumärken: Handelsbanken Wealth Management och Handelsbanken Asset Management. Handelsbanken Wealth Management förvaltar förmögenheter åt Handelsbanken plc's kunder. 

Styrelse 

Tracey Davidson (Chair)
Graham Turner (Chief Executive Officer – subject to regulatory approval)
Peter McCree (Executive Director and Chief Operating Officer)
Michael Broom (Non-Executive Director)

Ledningsgrupp

Graham Turner (Chief Executive Officer – subject to regulatory approval)
Graham Bishop (Chief Investment Officer)
Alex Spreckley (Head of Wealth Management)
Peter McCree (Executive Director and Chief Operating Officer)
Haydn Aird (Head of Third Party Distribution)
Dominic Fielding (Head of Compliance & Risk)
Lucy Jackson (Head of HR)
Kanene Nwodika (Head of Finance)
Matt Hollier (Head of Product)

Kontaktuppgifter

Postadress:
No.1 Kingsway
London WC2B 6AN
Storbritannien

Telefonnummer:
+44 20 7045 1320 

FCA number:
197340 

E-postadress:
communications.hwam@handelsbanken.co.uk

Handelsbanken Wealth & Asset Management Limited är reglerade och auktoriserade för placeringsverksamhet av Financial Conduct Authority i Storbritannien (FCA).


Optimix Vermogensbeheer NV

Optimix Vermogensbeheer NV är en nederländsk förmögenhetsförvaltare som är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Optimix verkar under eget varumärke och ansvarar för all kapitalförvaltning för Handelsbankens kunder i Nederländerna. 

Styrelse

Edwin van Essen (Chairman)
Pär Sjögemark
Gert van Wakeren

Förvaltning  

Toni Schoemaker, Manager
Jaap Westerling, Manager

Kontaktuppgifter

Postadress:
Johannes Vermeerstraat 14
NL-1071 DR Amsterdam
Nederländerna

Telefonnummer:
+31 20 570 30 30

E-postadress:
info@optimix.nl


Stadshypotek AB

Stadshypotek AB är ett av Sveriges ledande bolåneinstitut. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1865. Sedan 1997 är Stadshypotek ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.  

Policy för ersättning lämplighetsprövning och kompetenskrav (pdf)
Skuldinvesterare 
Rapporter och presentationer
Bolagsordning StadshypotekÖppnas i nytt fönster

Styrelse

Göran Stille, ordförande
Helena Håkansson, arbetstagarrepresentant 
Michael Bertorp
Jörgen Olander
Louise Sander
Michael Sterne

Ledningsgrupp

David Haqvinsson, vd
Tomas Wistedt, kredit
Mattias Lidgren, finansiering
Helena Westin, ekonomi
Niklas Eklund, produkt- och affärsutveckling
Anna Österman, fastighetsvärdering
Klas Arnald, HR

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Torsgatan 12-14
Stockholm, Sverige

Postadress:
103 70 Stockholm
Sverige

Telefonnummer:
+46 8 701 54 00