Dotterbolag

Här hittar du sammanställd information om Handelsbankens dotterbolag.

Företag

Här hittar du information om följande dotterbolag: Ecster AB, EFN Ekonomikanalen AB, Handelsbanken Finans AB, Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken Liv AB, Handelsbanken Market Securities, Inc., Handelsbanken plc, Handelsbanken Wealth & Asset Management Ltd, Optimix Vermogensbeheer NV samt Stadshypotek AB. 

Ecster AB

Ecster AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Företaget erbjuder betallösningar för både e-handel och fysiska affärer. Ecster finns representerade i Sverige och Finland.

Styrelse

Benny Johansson, ordförande
Agneta Lilja
Mikael Wenngren
Åsa Holtman Öhman, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp  

Mikael Wenngren, VD
Johan Näslund, Chef ekonomi
Stefan Samuelsson, Chef juridik
Jari Kollani Landschef Finland, Finland
Jonas Allert, Chef teknik
Eva Gabrielsson, Chef personal

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
Valhallavägen 195
Stockholm, Sverige

Postadress:
Box 2169
115 53 Stockholm
Sverige

Webbplats:
 
Ecster.se Öppnas i nytt fönster

EFN Ekonomikanalen AB

EFN Ekonomikanalen AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB. EFN står för Ekonomi- och FinansNyheterna. EFN gör inslag om privatekonomi, börs, makroekonomi och annat som berör ekonomi. EFN är ett registrerat varumärke och det redaktionella innehållet publiceras och distribueras av EFN AB. EFN Ekonomikanalen är leverantör och utser utgivare för de program och övrigt innehåll som tillhandahålls på www.efn.se.

Programverksamheten står under tillsyn av Konsumentombudsmannen, Myndigheten för radio och tv (med Granskningsnämnden för radio och tv) och Justitiekanslern. 

Styrelse

Johan Lagerström, ordförande
Pernilla Eldestrand
Martin Jansson
Ulf Köping-Höggård
Carina Lundefors
Carolina Myhrberg

Ledningsgrupp

Maria Nordin-Wessman, VD
Leo Lagercrantz, ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter

Adress:

Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm
Sverige

Organisationsnummer: 
556930-1608

E-postadress:  
redaktionen@efn.se

Webbplats:
EFN.se Öppnas i nytt fönster

Handelsbanken Finans AB

Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Handelsbanken Finans administrerar en avvecklingsportfölj bestående av strukturerade leasingprodukter.

Styrelse

Peter Carlberg, ordförande
Tommy Holmqvist
Nicklas Grip
Malin Lignell
David Haqvinsson

Ledningsgrupp 

Henrik Franzén, VD
Charlotta Reuterving, ekonomichef

Penningtvätt

Louise Wadström
Henrik Franzén

Dataskyddsombud 

Mats Anderfjärd

Klagomålsansvarig 

Tobias Gerner

Ersättningar

Kontaktuppgifter

Postadress:
106 70 Stockholm
Sverige

Organisationsnummer:
556053-0841

Telefonnummer:
+46 8 701 10 00

Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Fondbolag erbjuder mer än 110 olika fonder och förvaltar drygt 900 miljarder kronor.

Styrelse

Daniel Andersson, ordförande
Malin Björkmo, oberoende styrelseledamot
Helen Fasth Gillstedt, oberoende styrelseledamot
Lars Seiz, oberoende styrelseledamot
Åsa Holtman Öhman, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp  

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD
Emma Viotti, stf VD och produktchef
Carina Roeck Hansen, operativ chef
Katarina Paschal, förvaltningschef aktiv förvaltning 
Pär Sjögemark, förvaltningschef passiv förvaltning och allokeringsförvaltning
Fredrik Köster, chefsjurist
Monika Jenks, compliancechef 
Fredrik Alheden, riskchef 
Aurora Samuelsson, hållbarhetschef 
Stefan Blomé, försäljningschef

Fondbolagets revisor
Vald vid bolagsstämman 
PricewaterhouseCoopers AB, Helena Kaiser de Carolis 

Policyer, riktlinjer och rapporter

Kontaktuppgifter

Postadress:
106 70 Stockholm
Sverige  

Organisationsnummer:
556418-8851

Telefonnummer:
+46 8 701 10 00

E-postadress:
fondredaktionen@handelsbanken.se

Fondbolaget är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag som gäller från och med 2005.

Webbplats
Handelsbanken Fonder Öppnas i nytt fönster

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

Handelsbanken Liv är Handelsbankenkoncernens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Våra försäkringar förmedlas på Handelsbankens alla bankkontor runt om i Sverige, med visionen att bidra till ett tryggare liv och en rikare framtid. Vi förvaltar cirka 250 miljarder kronor, och arbetar för att genom hållbara investeringar ge god avkastning åt våra kunder - finansiell avkastning, planetär avlastning samt stabilitet och trygghet.  I Handelsbanken Liv koncernen ingår dotterbolaget SHB Liv Försäkrings AB i Finland som erbjuder försäkringslösningar i Norge och Finland.

Styrelse

Dan Lindwall, ordförande
Katarina Berner Frösdal
Kajsa Bohr
Viveka Classon
Magnus Hanson
Anders Ohlner
Ann-Christin Thorsell, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp

Tobias Lindhe, VD
Mattias Sandholm, Vice VD
Joachim Ales, Chef operations
Simon Eriksson, Chef finans 
Linda Hellström, Chef juridik och produkt
Elin Nygårdh, Chef personal

Rapporter och presentationer
Policy för ansvarsfulla investeringar  (pdf) Öppnas i nytt fönster   
Policy för hållbarhet  (pdf) Öppnas i nytt fönster
Ersättning till anställda i Handelsbanken Liv (pdf) Öppnas i nytt fönster
Principer för aktieägarengagemang och investeringar (pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter

Postadress:
Box 1325
111 83 Stockholm
Sverige 

Telefonnummer:
+46 8 701 71 00

E-postadress:
handelsbankenliv@handelsbanken.se

Webbplats:
Handelsbanken Liv Öppnas i nytt fönster

Handelsbanken Market Securities, Inc.

Handelsbanken Market Securities, Inc. är ett dotterbolag till Handelsbanken, grundat 1995. Bolaget mäklar nordiska aktier och distribuerar Handelsbankens analyser i USA.

Styrelse  

Peter Grabe, Ordförande
Martin Blåvarg
Ken Murakami
Micaela Grimm
Tamara Hunter

Ledningsgrupp 

Micaela Grimm, President

Kontaktuppgifter

Postadress:

900 Third Avenue
New York, New York
USA

Telefonnummer:
+1 212 838 5200

Handelsbanken Market Securities är registrerat hos SEC och är en FINRA medlem  

Handelsbanken plc

1 december 2018 överförde Svenska Handelsbanken AB (plc) sin verksamhet i Storbritannien till ett helägt dotterbolag. Handelsbanken plc är en fullvärdig bank med rätt att bedriva verksamhet i Storbritannien. Genom att etablera ett helägt brittiskt dotterbolag lägger vi grunden för framtida utveckling och tillväxt. Vi visar också att vi är fortsatt beslutna att utveckla ett kontorsnät med lokal förankring och verksamhet över hela Storbritannien.

Styrelse   

Mikael Sørensen, Excecutive Director and CEO
Mikael Hallåker, Chairman
Agneta Lilja, Chair of the Board Nomination Committee
Maureen Laurie, Senior Independent Director
John Ellacott, Chair of the Board Audit Committee
Margaret Willis, Independent Non-Executive Director
Patricia Jackson, Independent Non-Executive Director
Martin Björnberg, Executive Director
Mikael Ericson, Independent Non-Executive Director 

Ledningsgrupp

Mikael Sørensen, CEO 
Martin Björnberg, CFO
Chris Teasdale, Chief Branch Officer
Rob Clifford, Chief Digital Officer
Pernille Sahl Taylor, Chief Communications Officer
Angela Dowd, Chief Product Owner
Matthew Handley, Chief Risk Officer
Simon Bradley, Chief Credit Officer
Anthony Brigginshaw, Chief Information Officer
Jaimita Tailor, Chief Compliance Officer
Bernie Charles, Chief Human Resources Officer
Graham Turner, CEO Handelsbankens Wealth & Asset Management

Kontaktuppgifter

Adress:  
3 Thomas More Square 
London E1W 1WY 
Storbritannien 

Telefonnummer: 
+44 20 7578 8000

Handelsbanken Wealth & Asset Management Limited

Handelsbanken Wealth & Asset Management Limited (tidigare Heartwood Wealth Management Limited) är sedan 2013 ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Det har varit ägt av Handelsbanken UK's dotterbolag plc sedan 2018 och verkar under två separata varumärken: Handelsbanken Wealth Management och Handelsbanken Asset Management. Handelsbanken Wealth Management förvaltar förmögenheter åt Handelsbanken plc's kunder. 

Styrelse 

Graham Turner, Chief Executive Director and CEO
Peter McCree, Executive Director and Chief Operating Officer
Michael Broom, Non-Executive Director
Richard Charnock, Independent Non-Executive Director

Ledningsgrupp

Graham Turner, Chief Executive Officer
Graham Bishop, Chief Investment Officer
PK Patel, Head of Wealth Management
Peter McCree, Executive Director and Chief Operating Officer
Louise Kingston, Head of Risk
Selina Gayle, Head of Compliance
Lucy Jackson, Head of HR
Kanene Nwodika, Head of Finance

Kontaktuppgifter

Postadress:
No.1 Kingsway
London WC2B 6AN
Storbritannien

Telefonnummer:
+44 20 7045 1320 

FCA number:
197340 

Handelsbanken Wealth & Asset Management Limited är reglerade och auktoriserade för placeringsverksamhet av Financial Conduct Authority i Storbritannien (FCA).

Optimix Vermogensbeheer NV

Optimix Vermogensbeheer NV är en nederländsk förmögenhetsförvaltare som är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Optimix verkar under eget varumärke och ansvarar för all kapitalförvaltning för Handelsbankens kunder i Nederländerna. 

Styrelse

Suzanne Bos, ordförande
Pär Sjögemark
Gert van Wakeren

Förvaltning  

Jaap Westerling, Manager
Patricia Schwalbach – Manager
Jelte de Boer – Manager, Head of Investments

Kontaktuppgifter

Postadress:
Johannes Vermeerstraat 14
NL-1071 DR Amsterdam
Nederländerna

Telefonnummer:
+31 20 570 30 30

E-postadress:
info@optimix.nl

Stadshypotek AB

Stadshypotek AB är Handelsbankens bolåneinstitut. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1865. Sedan 1997 är Stadshypotek ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.  

Policy för ersättning (pdf) Öppnas i nytt fönster
Skuldinvesterare 
Rapporter och presentationer
Bolagsordning Stadshypotek (pdf 1,3 MB) Öppnas i nytt fönster

Styrelse

Dan Lindwall, ordförande
Michael Bertorp
Linda Hellström
Jörgen Olander
Michael Sterne
Helena Håkansson, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp

Cecilia Hasselbo, VD
Mikael Otterbjörk, kredit
Mattias Lidgren, finansiering
Helena Westin, ekonomi
Carolina Bornudd Kivitalo, bolagsstyrning och risk management
Niklas Eklund, affärsutveckling och marknad
Anna Österman, fastighetsvärdering
Peter Falstedt, administration och risk management
Ammy Nilsson, HR

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Torsgatan 12-14
Stockholm, Sverige

Postadress:
103 70 Stockholm
Sverige

Telefonnummer:
+46 8 701 54 00