Utmärkelser

Våra kunder gillar vårt lokala och personliga arbetssätt. Här presenterar vi ett urval av de utmärkelser vi fått oss tilldelade i koncernen Handelsbanken.
Award

Utmärkelser och resultat

Sustainable Brand Index

Handelsbanken uppfattas som bankbranschens mest hållbara varumärke, enligt svenska konsumenter. 

Vi bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete i hela banken. Produkter som Energikollen och Go Climate i kombination med att hållbarhetsansvariga arbetar på bankkontoren nära våra kunder har gett resultat på hur bankens varumärke uppfattas. 

Sustainable Brand Index™ är Europas största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. I 2024 års studie har 29 000 svenska konsumenter svarat på frågor om vilka varumärken de uppfattar vara mest hållbara. Undersökningen omfattar 432 varumärken och 36 branscher.  

The Banker har utsett Handelsbanken till Årets bank i Sverige 2023

Handelsbanken har utsetts till ”Årets bank i Sverige” av Financial Times tidskrift The Banker, som bevakar den internationella banksektorn. Handelsbanken får utmärkelsen för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete och sin stabila lönsamhet.

"Vi bygger långsiktiga relationer och växer tillsammans med våra kunder. Det har varit en framgångsrik affärsmodell i över 150 år”, säger Carina Åkerström, Handelsbankens vd och koncernchef.

Medan de flesta andra banker har åtagit sig klimatneutrala mål 2050, har Handelsbanken satt ett tidigare mål, 2040, och fastställt sitt första delmål för att minska utsläpp av växthusgaser kopplat till sin fastighetsfinansiering”, lyder motiveringen. 

Priset är ännu en bekräftelse på Handelsbankens långsiktiga konkurrenskraft och robusta affärsmodell. 

"Kundernas behov är alltid utgångspunkten för Handelsbankens utveckling och innovation, inte minst på hållbarhetsområdet. Det är glädjande att The Banker nu lyfter fram Energikollen som finns tillgänglig på våra digitala mötesplatser. Tjänsten underlättar för våra bolånekunder som kan få råd kring energibesparande åtgärder och som kan finansieras med ett grönt lån”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, chef för hållbarhet och klimat.

Handelsbanken är Europas säkraste bank

Enligt Global Finance ranking, som omfattar över 500 banker i hela världen, är Handelsbanken den säkraste kommersiella banken i Europa.

”Långsiktiga och nära kundrelationer tillsammans med starka finanser är grunden för vårt sätt att bedriva bank”, säger Carl Cederschiöld, Handelsbankens CFO.

Toppbetyg i kundnöjdhet till Handelsbanken på alla hemmamarknader

Den årliga branschundersökningen SKI Bank Öppnas i nytt fönster från Svenskt Kvalitetsindex/EPSI visar att Handelsbanken har de mest nöjda kunderna bland de stora bankerna i Sverige* i år igen. Undersökningen ger Handelsbanken toppresultat bland både privat- och företagskunder på samtliga hemmamarknader.

*Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank

Sustainability Yearbook 2023

För att inkluderas i årsboken krävs att företaget tillhör de 15 procent som får högst betyg inom sin bransch, och även uppnår ett S&P Global Sustainability Score som inte är mer än 30 procent från branschens bästa företag. Handelsbanken är stolt över att ha uppmärksammats på detta sätt.

Årets affärsbank & Sveriges småföretagsbank 2023

Handelsbanken toppar återigen tronen som bästa affärsbank i Sverige, enligt företagskunderna i oberoende Finansbarometern. Vi uppskattas av stora som små företagskunder, och i år får vi båda utmärkelserna Årets affärsbank och Sveriges småföretagsbank.

Tack vare vår service, personliga bemötande och våra digitala tjänster har vi nöjdare kunder än de andra jämförda bankerna. Vårt sätt att hantera den digitala omställningen och samtidigt behålla den personliga relationen till företagskunderna är en anledning till de höga betygen. 

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar och fokuserar på hur företag uppskattar sina bankkontakter. Kunderna får betygsätta sina banker dels utifrån hur nöjd man är totalt sett, dels pris, e-tjänster, rådgivning, utbud och servicenivå. I år har närmare 1300 företag deltagit och resultatet baseras på svar från företag och organisationer med mer än 100 anställda resp. småföretag med 1-20 anställda.

Global 100 - lista över världens mest hållbara bolag 2024 –
Corporate Knights

Handelsbanken, rankad som nummer 82, är ett av endast tre svenska företag som ingår bland de 100 mest hållbara företagen i världen enligt Corporate Knights. Global 100-listan är en årlig rankning av företags hållbarhetsprestanda, som administreras av det fristående konsultföretaget Corporate Knights.