1. Om koncernen
  2. /
  3. Utmärkelser

Utmärkelser

Våra kunder gillar vårt lokala och personliga arbetssätt. Här presenterar vi ett urval av de utmärkelser vi fått oss tilldelade i koncernen Handelsbanken.
Award

Utmärkelser och resultat

Kantar SIFO Prospera – Extern Kapitalförvaltning 2020

I Kantar SIFO Prosperas undersökning hamnar Handelsbanken Asset Management på första plats i kategorin Extern kapitalförvaltning 2020. Undersökningen har bedömt avkastning, kundservice, säljkompetens, rapporter, varumärke och hållbarhet.

Undersökningen har genomförts under perioden 24 mars-20 maj 2020 och baseras på kundintervjuer med 139 institutioner i Sverige som har minst 300 mnkr i externt förvaltade tillgångar.

Sustainablity Yearbook 2020

Handelsbanken är en av de mest hållbara bankerna i världen enligt analysföretaget SAM. I årets upplaga av The Sustainablity Yearbook ingår Handelsbanken som enda nordiska bank. Det innebär att av alla banker i världen är Handelsbanken bland de 15 procent som har högst betyg avseende hållbarhet.

Årets hållbara aktör – investeringar

Söderberg & Partners har utsett Handelsbanken Fonder till årets hållbara aktör i sin trafikljusrapport för 2020.

Motiveringen lyder: "Handelsbanken har gjort en hållbarhetsresa från incidentbaserat till proaktivt påverkansarbete. Förutom ett dedikerat hållbarhetsteam har de även förankrat sin hållbarhetsanalys i förvaltningen, vilket lyfter hållbarhetsnivån i alla fonder som erbjuds spararen". 

Mest nöjda kunderna

Kundnöjdhet och rekommendationer från kunder är viktiga för vår framgång. 2019 hade Handelsbanken – i alla våra sex hemmamarknader – mer nöjda privat- och företagskunder än branschens genomsnitt. 

EPSI Rating och SKI (Svenskt Kvalitetsindex) genomför sedan 1989 regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor. För bankbranschen genomförs årligen en kundundersökning. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet. 

Mest hållbara varumärket bland svenska banker 2019

Enligt undersökningen Sustainable Brand Index B2B uppfattar små och medelstora företag Handelsbanken som det mest hållbara varumärket i bankbranschen i Sverige.  

Sustainable Brand Index ™ B2B-studie fokuserar på de största affärsmärkena i Sverige i olika branscher. Studien är en del av Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Sustainable Brand Index B2B baseras på skrivbordsundersökningar och på djupgående intervjuer med beslutsfattare med inköpsansvar inom B2B-marknaden.

Sveriges småföretagsbank 2019

För åttonde året i rad är Handelsbanken Sveriges småföretagsbank. Handelsbanken får högsta betyg i kategorierna kundnöjdhet, kvalitet på rådgivningen, service och bemötande, elektroniska tjänster samt tjänste- och produktutbud.

"Framgången fortsätter att grunda sig i Handelsbankens affärsmodell med lokal förankring. Kunderna upplever en genuin omtanke från banken", säger Kristian Sundberg, vd för Eastbrook som genomför undersökningen.

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på hur företag ser på sin relation med bankerna. Undersökningen baseras på företag och organisationer med färre än 20 anställda. Undersökningen har besvarades av cirka 1 300 personer.

Bästa privatbanken i Storbritannien 2018

Handelsbanken i Storbritannien blev utnämnd till 'Best Private Bank' av Financial Times and Investors Chronicle Wealth Management Awards för den femte gången. 

Juryns beslut baserades på en undersökning i vilken Financial Times och Investors Cronicles läsare värderade erfarenheter och förmedlade åsikter om sina banker.

Bästa banken för små och medelstora företag i Storbritannien

I CMA:s survey 2018, tillfrågades kunder hos de 14 största leverantörerna av företagskonton om de skulle rekommendera sin bank till andra små eller medelstora företag. Handelsbanken placerade sig bäst totalt och i fyra av fem kategorier. 

Bästa service bland bankerna i Sverige 2018 

För sjunde året i rad tog Handelsbanken emot pris för Bästa service bland bankerna i Sverige. Handelsbanken belönas för vår affärsmodell med bankkontoret i centrum, där kunderna känner att de pratar med den som tar besluten.

ServiceScore bygger på omdömen från cirka 3 300 personer där företag inom 22 branscher mäts utifrån vilken service kunderna anser sig få utifrån sina förväntningar.

En av världens säkraste affärsbanker 2018 

Handelsbanken är en av åtta banker med högsta poäng när man listat världens säkraste affärsbanker. Detta enligt en årlig undersökning utförd av internationella tidskriften Global Finance. Undersökningen baserades delvis på en värdering av bankernas senaste kreditrating hos ledande kreditvärderingsinstituten Moody's, Standard & Poor's och Fitch.