1. Handelsbankens gröna obligationer

Handelsbankens gröna obligationer

En hållbar lösning för att finansiera miljömedvetna projekt.

En hållbar lösning

Våra gröna obligationer

Handelsbanken har emitterat två gröna obligationer, 2018 och 2020. Genom att emittera gröna obligationer bidrar vi till en långsiktig utveckling av hållbara lösningar. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på sex utvalda mål ur FN:s Hållbarhetsmål, och våra gröna obligationer är i linje med de målen.

Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer är baserat på Green Bond Principles 2017 framtagna av International Capital Market Association (ICMA). En oberoende utvärdering av Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer har utförts av CICERO (Center for International Climate Research).

Vår första gröna obligationen emitterades 2018 och följdes upp av en andra emission 2020. Vid båda tillfällen fanns ett mycket stort intresse hos marknaden, och båda emissionerna blev kraftigt övertecknade. 

I maj 2021 rapporterade vi miljöpåverkan av våra gröna obligationer genom att publicera en Green Bond Impact Report, som också innehåller exempel på hur de godkända gröna tillgångarna följer kriterierna i ramverket.

Handelsbanken – ett hållbart värdeskapande

Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef Handelsbanken och Carl Cederschiöld, CFO Handelsbanken om bankens hållbarhetsarbete.

Längd: 7:25 min