1. Investor relations
  2. /
  3. Skuldinvesterare
  4. /
  5. Handelsbankens gröna obligationer

Handelsbankens gröna obligationer

En hållbar lösning för att finansiera miljömedvetna projekt.

En hållbar lösning

Våra gröna obligationer

Under 2018 emitterade vi vår första gröna obligation. Genom att emittera gröna obligationer bidrar vi till en långsiktig utveckling av hållbara lösningar. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på sex utvalda mål ur FN:s Hållbarhetsmål, och våra gröna obligationer är i linje med de målen.

Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer är baserat på Green Bond Principles 2017 framtagna av International Capital Market Association (ICMA). En oberoende utvärdering av Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer har utförts av CICERO (Center for International Climate Research).

I juni 2020 rapporterade vi miljöpåverkan av vår gröna obligation genom att publicera en Green Bond Impact Report, som också innehåller exempel på hur de godkända gröna tillgångarna följer kriterierna i ramverket.