Handelsbankens gröna obligationer

En hållbar lösning för att finansiera miljömedvetna projekt.
-

En hållbar lösning

Våra gröna obligationer

Handelsbanken strävar efter att vara en ansvarsfull aktör inom finanssektorn och leda vägen mot en hållbar banksektor. Genom att emittera gröna obligationer och finansiera gröna projekt stödjer Banken den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar. Handelsbanken etablerade sitt första Gröna Ramverk år 2018 och har emitterat två obligationer under det – en 2018 och en 2020. För att utveckla vårt gröna erbjudande har vi uppdaterat vårt Gröna Ramverk under 2022. Enligt det uppdaterade ramverket har Handelsbanken hittills emitterat fyra gröna obligationer, varav två är gröna säkerställda obligationer som emitteras tillsammans med vår helägda bolåneverksamhet Stadshypotek.

Handelsbankens uppdaterade ramverk för gröna obligationer är baserat på Green Bond Principles 2021 som är riktlinjer framtagna av International Capital Market Association (ICMA), och har anpassats för att bättre efterleva kriterierna i EU Taxonomin. En oberoende utvärdering av Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer har utförts av CICERO Shades of Green.

Banken rapporterar årligen miljöpåverkan av våra gröna obligationer genom att publicera en Green Bond Impact Report, som också innehåller exempel på hur de godkända gröna tillgångarna följer kriterierna i ramverket.

Filer Gröna obligationer

Arkiv  

Handelsbanken – ett hållbart värdeskapande

Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef Handelsbanken och Carl Cederschiöld, CFO Handelsbanken om bankens hållbarhetsarbete.

Längd: 7:25 min