Handelsbanken investerar 220 miljoner kronor i Covid-19 Response Bond

Genom att investera i Nordic Investment Banks Covid-19 Response Bond är vi delaktiga i att lindra effekterna av pandemin
Kvinnlig läkare talar till patient.

Det är viktigt att insatser görs för att underlätta de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19

Handelsbanken Fonder har investerat 220 miljoner kronor i Covid-19 Response Bond, en obligation utgiven av Nordic Investment Bank (NIB) som syftar till att stödja näringsliv, samhälle och sjukvård för att lindra effekterna av covid-19-pandemin. NIBs Response Bonds kommer att finansiera stödberättigade projekt i NIBs medlemsländer och så småningom stödja ländernas återhämtningsprocess. 

I en tid då våra samhällen utsätts för allvarlig prövning i kölvattnet av den pågående pandemin anser vi att ändamålet och "use-of-proceeds" uppfyller våra krav på hållbarhet. Vi välkomnar NIBs initiativ – det är viktigt att insatser görs för att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av den pandemi som nu påverkar oss alla på flera sätt. Det är därför viktigt att i flera av våra räntefonder kunna göra denna investering som möjliggör positiva effekter, säger Erik Gunnarsson, fondförvaltare Handelsbanken Fonder.

Deltagande fonder
Följande räntefonder har investerat i Covid-19 Response Bond. När du sparar i någon av de här fonderna är du delaktig i initiativet.

  • Företagsobligation
  • Företagsobligation Investment Grade
  • Hållbar Global Obligation
  • Långränta
  • Ränteavkastning
  • Räntestrategi

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

  • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.
  • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 

Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.