Fabege ger ut gröna företagscertifikat tillsammans med Handelsbanken

Luma

Fabege ger ut gröna företagscertifikat

Under 2019 uppdaterade Fabege sitt gröna erbjudande och i juni 2019 gav de, som andra företag i världen, ut gröna företagscertifikat, och upprättade en grön lånefacilitet med Handelsbanken. I september tog man nästa steg och emitterade en grön obligation under samma villkor.

Hållbarhetsarbete med hög ambition är sedan många år en viktig del av Fabeges verksamhet. Genom arbete med hållbar stadsdelsutveckling med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet, med fokus på frågor som rör ekologiska värden, energieffektiviseringar, inomhusmiljö, avfallshantering, transporter av gods, persontrafik, kemikalier och miljösäkrade byggmaterial utvecklar Fabege långsiktigt attraktiva stadsdelar. 

För Fabege är det viktigt att alla delar i verksamheten är med och bidrar, och kapitalet är en viktig faktor för en mer hållbar utveckling. Därför har man drivit på för att också inkludera finansiering i hållbarhetsarbetet. Med detta som utgångspunkt har Fabege, med Handelsbanken som rådgivare, etablerat ett nytt ramverk för grön finansiering. 

Den andra september tog bolaget nästa steg och emitterade en grön obligation under det nya ramverket. Efter en välbesökt investerarpresentationen i Stockholm emitterade Fabege på tisdagen sin första gröna obligation under de nya villkoren. Emissionen var mycket eftertraktad och blev övertecknad.

Det nya ramverket syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på miljöcertifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning. 

Tanken är att i framtiden på ett enkelt sätt kunna knyta fler finansieringskällor till samma ramverk. Fabege eftersträvar enkelhet och att i så stor utsträckning som möjligt kunna ge sina finansiärer liknande villkor. 

Åsa Bergström

Åsa Bergström Vice VD samt ekonomi- och finanschef Fabege blickar framåt:

– Vi är på god väg med vårt mål att certifiera hela fastighetsbeståndet och arbetet med energieffektivisering fortsätter. Ny teknik erbjuder många nya möjligheter. 

Utformningen av hållbara stadsdelar och vad som gör en plats attraktiv och hållbar är också viktiga frågor för oss som arbetar med stadsutveckling i våra områden.

Tobias Lindberg

Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets, ser att det finns en växande efterfrågan på gröna finansieringslösningar:

– Grön finansiering började på kapitalmarknaden och sprider sig nu till andra finansieringstyper. Gröna företagscertifikat och gröna banklån är en viktig utveckling för att tillmötesgå fler kunder och finansiella behov, samt att ge fler investerare möjlighet att investera grönt och fördela kapital till gröna investeringar. 

Fabege har tagit ett viktigt steg för att utveckla marknaden och vi är glada att ha medverkat till denna viktiga utveckling.