Stort intresse för skogen ur ett hållbarhetsperspektiv

Handelsbanken anordnade ett digitalt samtal om en hållbar skogsindustri
Man planterar träd i skogen
Catharina Belfrage i studion

Skogens betydelse för att uppnå klimatmålen 

Allt oftare nämns skogen som en viktig nyckel för att EU ska uppnå sina klimatmål. Skogen är en källa till  förnybart material och har samtidigt förmågan att fånga och lagra koldioxid. Samtidigt står skogsindustrin inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och de fysiska effekterna av klimatförändringarna.

Digitalt rundabordetsamtal 

Handelsbanken har lång erfarenhet av att samarbete med skogsägare. På ett välbesökt digitalt rundabordssamtal ordnat av Handelsbanken Analys och Handelsbanken Skog och Lantbruk diskuterades bland annat hur Sverige får en mer hållbar skogsindustri.

För att diskutera skogsindustrin ur ett hållbarhetsperspektiv bjöd Handelsbanken in till ett rundabordssamtal med Henrik Sjölund, Vd och koncernchef för Holmen, Olof Johansson, Skogspolitisk chef, Sveaskog och Peter Roberntz, Senior rådgivare skog, WWF. Moderator var Josefin Johansson från Handelsbanken Analys.

Deltog gjorde även Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef för Handelsbanken och Anna Lindvetter som arbetar med hållbar finansiering på Capital Markets.

Gå gärna in och lyssna på samtalet där möjligheterna och utmaningarna för skogsindustrin diskuteras, samt hur ramverk som EU:s Taxonomi träffar sektorn: