Marknadsinformation och analys

Ta del av våra experters aktuella syn på marknadsläget.

Ett urval publikationer

Konjunkturprognosen 

Vår syn på svensk och global ekonomi. Konjunkturprognosen publiceras fyra gånger om året.

Fastighetsrapporten

I denna rapport kan du ta del av våra analytikers syn på fastighetsmarknaden.

En lång rad research

stapeldiagram

Ta del av vårt stora analysutbud. På vår researchsida har vi samlat ett flertal analyser och prognoser.