1. Press och media
  2. /
  3. Mediabank
  4. /
  5. Ladda ner logotyp

Handelsbankens logotyp

Riktlinjer

Handelsbankens logotyp är ett välkänt och registrerat varumärke och utgör en värdefull tillgång. All användning ska följa Handelsbankens riktlinjer och ske med beaktande av Handelsbankens rättigheter till logotypen enligt lag. 

Logotypen ska hanteras med varsamhet och alltid återges i sin korrekta form. Logotypen har en specifik blå färg, som inte får ändras i bifogade originalfiler. Det är inte tillåtet att ändra proportioner, färg eller på annat sätt modifiera logotypen. Varianter får inte förekomma. 

Bakgrund

Logotypen ska alltid visas mot en vit bakgrund.

Frågor

Vi hjälper dig gärna med information och råd om vår logotyp. Kontakta oss på e-post: brand@handelsbanken.se

Ladda ner logotyp

Handelsbankens logotyp finns i två storlekar: Large och Small.

Large ska användas när bredden är mer än 50 mm.
Small ska användas när bredden är mellan 20-49 mm.

Digitala medier:
Large används när bredden är mer än 200 px.
Small används när bredden är mindre än 199 px.

Klicka för att ladda ner logotyp som komprimerade zip-filer.

Logotyp Large (zip)
Logotyp Small (zip)

Frizon

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Inom frizonen placeras inga andra objekt, till exempel budskap, adressuppgifter eller annan information. Frizonen är ett minimiutrymme som beräknas utifrån bredden av bokstaven ”n” i logotypen. Den definierade frizonen får inte minskas, men däremot ökas.

Clear space logo