Snabbfakta om Handelsbanken

Behöver du kortfattad information om Handelsbanken? Här har vi listat ett antal snabbfakta om koncernen.
  • Handelsbanken är en decentraliserad bank, lokalt etablerad med rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Vi finns även på vissa andra marknader för att kunna stödja kunder från hemmamarknaderna.
  • Vi har nöjdare kunder än genomsnittet för jämförbara banker på våra hemmamarknader, enligt oberoende SKI/EPSI. Nöjda kunder är ett mått på att Handelsbankens sätt att arbeta fungerar.
  • Vi arbetar långsiktigt och bygger personliga relationer med våra kunder där deras behov och önskemål alltid står i fokus. Vi växer stadigt med nya kunder och nya marknader i organisk tillväxt. Det är ovanligt i Europa med en bank som av egen kraft växer kontinuerligt och stabilt och med låg risk.
  • Vi har unikt låg risktolerans och har sedan decennier väsentligt lägre kreditförluster än jämförbara nordiska banker. Under helåret 2019 var kreditförlusterna 0,04 procent.
  • Handelsbanken är finansiellt stabil och är en av Europas mest välkapitaliserade banker. Ingen annan jämförbar bank i världen har högre kreditrating när man sammanväger S&P, Moody's och Fitch ratings. 
  • Handelsbanken är den enda svenska stora bank som inte tagit hjälp från vare sig aktieägare eller skattebetalare vid finanskriser.
  • Vi är störst inom nysparande i fonder i Sverige sedan 2010 och vi växer snabbare än marknaden. Våra fonder avstår från investeringar i kolkraft, förbjudna vapen och kärnvapen.
  • Via vårt vinstdelningssystem får alla medarbetare lika tilldelning, oavsett arbetsuppgift eller befattning. Tilldelning sker om lönsamheten är bättre än genomsnittet för jämförbara konkurrenter på bankens hemmamarknader samt efter styrelsens samlade bedömning avseende bankens utveckling.