1. Press och media
 2. /
 3. Snabbfakta

Snabbfakta om Handelsbanken

Behöver du kortfattad information om Handelsbanken? Här har vi listat ett antal snabbfakta om koncernen.
 • Handelsbanken är en decentraliserad bank, lokalt etablerad med rikstäckande kontorsnät på våra sex hemmamarknader Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland och Nederländerna. 
 • Vi har nöjdare kunder än genomsnittet för jämförbara banker på våra hemmamarknader, enligt oberoende SKI/EPSI. Nöjda kunder är ett mått på att Handelsbankens sätt att arbeta fungerar.
 • Vi arbetar långsiktigt och bygger personliga relationer med våra kunder där deras behov och önskemål alltid står i fokus. Vi växer stadigt med nya kunder och nya marknader i organisk tillväxt. Det är ovanligt i Europa med en bank som av egen kraft växer kontinuerligt och stabilt och med låg risk.
 • Vi har unikt låg risktolerans och har sedan decennier väsentligt lägre kreditförluster än jämförbara nordiska banker. Under helåret 2018 var kreditförlusterna 0,04 procent.
 • Handelsbanken är finansiellt stabil och är en av Europas mest välkapitaliserade banker. Ingen annan jämförbar bank i världen har högre kreditrating när man sammanväger S&P, Moody’s och Fitch ratings. 
 • Handelsbanken är den enda svenska stora bank som inte tagit hjälp från vare sig aktieägare eller skattebetalare vid finanskriser.
 • Handelsbanken är en Sveriges största skattebetalare.  Varje år betalar vi cirka 8 miljarder kronor i skatter och sociala avgifter till svenska staten. Hela koncernen betalar årligen cirka 11 miljarder kronor i skatter och avgifter i de länder där vi är verksamma.
 • Vi är störst inom nysparande i fonder i Sverige sedan 2010 och vi växer snabbare än marknaden. Våra fonder avstår från investeringar i kolkraft, förbjudna vapen och kärnvapen.
 • Via resultatandelssystemet i stiftelsen Oktogonen är bankens medarbetare indirekt bankens störste ägare. Alla medarbetare får lika tilldelning om banken uppnår sitt företagsmål, oavsett arbetsuppgift eller befattning.