1. About the Group
  2. /
  3. Locations
  4. /
  5. Poland
  6. /
  7. Klienci indywidualni - Individual customers

Klienci indywidualni – Individual customers

Informacja – Information

Ikon information

Informacja Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce dla klientów posiadających kredyty hipoteczne w walutach obcych.

Information from Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Branch in Poland to customers who have mortgage loans in foreign currencies.


Important information