1. About the Group
  2. /
  3. Locations
  4. /
  5. Poland
  6. /
  7. Klienci indywidualni - Individual customers

Klienci indywidualni – Individual customers

Informacja – Information

Ikon information

Informacja Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce dla klientów posiadających kredyty hipoteczne w walutach obcych.

Information from Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Branch in Poland to customers who have mortgage loans in foreign currencies.


Gwarancja depozytów

Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych prowadzonych przez Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce gwarantowane są przez Swedish Deposit Guarantee Scheme. Jest on zarządzany przez Swedish National Debt Office (Riksgälden) kontrolowany przez agencję rządową.

Gwarancja dotyczy wszystkich klientów Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce. W przypadku bankructwa Banku każdy Klient jest upoważniony do wypłaty środków pieniężnych z jego rachunku/rachunków do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 000 EUR.

W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji. 

Środki gwarantowane wypłacane są w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Szczegółowe informacje dotyczące Swedish National Debt Office są dostępne na stronie www.riksgalden.seOpens in a new window. oraz na stronie Bankowego Fundusz Gwarancyjnego www.bfg.plOpens in a new window.

Deposit guarantee

The deposits of Svenska Handelsbanken AB (publ) branches are protected by the Swedish deposit insurance programme.  

According to the Swedish law, insurance covers all deposits and current accounts balances per bank (including foreign branches) per each customer – private or legal person. In the case of insured event the insurance provides compensation of up to EUR 100,000 per customer.