- Handelsbanken.se

Vi samarbetar med Childhood och ECPAT

Om arbetet

Främja barns rättigheter

Handelsbanken samarbetar med barnrättsorganisationerna Childhood och ECPAT, som arbetar med att förhindra och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Att stötta barn och ungdomar är en stor del av bankens arbete med social hållbarhet. Tillsammans med Childhood och ECPAT vill vi främja barns utveckling och rättigheter i samhället.  

Samarbetet handlar bland annat om att sprida kunskap, både bland medarbetare och kunder, via exempelvis kundträffar, sociala medier och nyhetsbrev. Vi bidrar även med kompetens för att tillsammans hitta sätt att förhindra att våra banktjänster utnyttjas till betalningar relaterade till övergreppsmaterial.

- Handelsbanken.se

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Handelsbanken

Hållbarhet i Handelsbanken

Hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor på olika sätt inom Handelsbanken. 
 - Handelsbanken.se

Miljö och klimat

Vi arbetar med att minska den klimatpåverkan vår verksamhet har.
 - Handelsbanken.se

De globala målen

Vilken roll har vi i det globala arbetet för en mer hållbar framtid?