Miljömedvetenhet skapar nya trender

Två män och en kvinna sitter och prata

Klimatfrågor fortsätter klättra på den globala agendan

Teknisk innovation, lagstiftningsåtgärder och förändrade konsumtionsmönster driver på övergången till ett grönare samhälle. Att som investerare följa dessa trender och hållbarhetsanpassa portföljen har visat sig kunna påverka avkastningen.

Ju högre klimatfrågorna klättrar på den globala agendan, desto mer ökar trycket på företag att bli mer hållbara och minska sina utsläpp av växthusgaser. EU har satt ambitiösa klimatmål som kräver att både konsumtion och produktion blir koldioxidneutral år 2050 eller tidigare. Till det kommer en ökad miljömedvetenheten hos konsumenter globalt, vilket skapar nya trender och konsumtionsmönster.

För företag kan dessa strömningar innebära en affärsrisk samtidigt som de också skapar nya möjligheter. Oavsett bransch kommer företag behöva lyfta upp frågor om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallade ESG-faktorer, på dagordningen för att kunna konkurrera och vara lönsamma på sikt. Att som investerare följa dessa trender och hållbarhetsanpassa portföljen har visat sig ge positiv, eller som lägst neutral påverkan på avkastningen.  

Josefine Johansson

Josefin Johansson, Hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken, blickar framåt: 

- Allt fler länder inför avgifter för koldioxidutsläpp, med hjälp av till exempel koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter. EU är fortfarande i framkant när det gäller genomförande, med en handel för utsläppsrätter som inleddes år 2005. Priset på europeiska utsläppsrätter (EUAs) ökat med mer än 400 procent sedan januari 2017.

Vi tror att handeln med utsläppsrätter kommer att fortsätta växa. För närvarande är den handeln det mest effektiva verktyget för att driva på övergången till en grönare ekonomi. Det kan i sin tur ge konkurrensfördelar för företag som är i framkant när det gäller koldioxidutsläppseffektivitet, då de ses som mindre känsliga för ett stigande koldioxidpris. Vi ser också att stigande koldioxidpriser har ett stort inflytande på övergången från kol och fossila bränslen, till förnybar energi.