FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet - ett år senare

Unep logo

Handelsbanken står fortfarande bakom PRB

Nu är det ett år sedan FN lanserade initiativet Principles for Responsible Banking (PRB). Handelsbanken är en av 189 banker som ställt sig bakom initiativet, som handlar om att öka och synliggöra den globala banksektorns bidrag till en hållbar utveckling.

Avsikten med principerna är också att understryka behovet av att finanssektorn styrs i linje med Parisavtalet och de 17 Globala målen och i enlighet med nationella och regionala hållbarhetsmål.   

Som bank är vi en viktig del av samhället, både genom vår starka lokala förankring och i våra roller som finansiär, investerare, arbetsgivare, leverantör och inköpare - bara för att nämna några. I vår verksamhet kan vi bidra i omställningen till ett grönare och mer hållbart samhälle. Genom anslutningen till FN:s principer understryker vi vår vilja och ambition att gå i denna riktning. 

Öka vår positiva påverkan och minska den negativa

Principerna innebär att deltagande banker ska identifiera var de har störst positiv och negativ påverkan. Utifrån resultatet av en sådan analys och i samarbete med kunder och intressenter ska man ta ställning till hur man på bästa vis kan öka den egna positiva påverkan och minska den negativa. Detta till exempel genom produktutveckling och rådgivning relaterad till hållbarhet. 

Det innebär också ett åtagande att följa upp och rapportera bankens hållbarhetsarbete på ett transparent sätt, där första rapporteringen kommer att ske i samband med Hållbarhetsredovisningen 2020.

Catharina Belgrage
Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhetschef  
- Vårt deltagande är lika viktigt idag som för ett år sedan. Under året som gått sen vi anslöt oss till PRB, har fokus legat på att identifiera var vi har störst påverkan, att sätta mål och att ta fram relevanta mätmetoder. Genom dedikerat arbete med dessa principer visar vi våra kunder, samhället och investerare, att vi verkligen menar allvar med vår ambition att bidra till en hållbar omställning och att vi kommer att fortsätta att arbeta målmedvetet för en hållbar och klimatstabil ekonomi, säger Catharina

Mer information

Mer information om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa mer om här på vår webbplats 

Hållbarhet i Handelsbanken 

Mer information om PRB kan du läsa om på Unep Finance Initiatives webbplats